Eksport w październiku 2023 ze wzrostem 9,1% - prognoza KIG

04.12.2023

Według naszych najnowszych oczekiwań, eksport w roku 2023 może zwiększyć się o 5,2%, a w roku 2024 wynosząc 376,9 mld EUR –  zwiększyć się o 11,3%

eksport

Eksport w październiku 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2023 roku wyniósł  30 016 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o 9,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami, zwiększył się o 2,7%. Wielkość eksportu w listopadzie, będzie ze względów sezonowych nieco wyższa od notowanej w październiku.

Październik to zazwyczaj okres kontynuacji silnego wzrostu aktywności eksportowej obserwowanego jeszcze we wrześniu. Po pierwsze jest to odreagowanie wyhamowania aktywności z miesięcy letnich. Po drugie to forsowne uzupełnianie zapasów handlu potrzebnych do sprzedaży kolekcji jesiennej i zimowej – zwłaszcza obsługi okresu okołoświątecznego w grudniu. Po trzecie to uzupełnianie zapasów firm, ale i ludności na okres zimowy (co ciekawe nie chodzi tu wyłącznie o surowce energetyczne). Wzrost w tegorocznym październiku będzie wyraźnie większy od notowanego przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży zwiększy się – z ujemnych -4,3% we wrześniu, do dodatnich +2,7%. Wypada pamiętać, że stopniowo wychodzimy z echa wyjątkowo wysokiej bazy do porównań sprzed roku, łatwiej więc o wyższe dynamiki sprzedaży.

W październiku wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej we wrześniu – o 1,64% i wyniosła 4,5186. Równocześnie okazała się o 6,0% mocniejsza niż przed rokiem (we wrześniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 3,1%).

Mniejsze w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku notowań dolara. W październiku złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,50% do 4,2758. Październikowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 12,6%. We wrześniu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 10,1%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku, eksport wyniósł 248 959 mln EUR i okazał się o 5,5% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny, eksport wynosząc w okresie I – IX 2023 r. 262 200 mln EUR, okazał się wyższy niż rok wcześniej o 3,0%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej

Wyniki mogą być wręcz przyjmowane jako rozczarowujące. Stanie się tak mimo wysokich wyników w początku roku. Nie spełniają się bowiem oczekiwania zakładające dla końcówki roku, ponowne wyraźne przyspieszenie. Różnica w dynamikach wzrostu istotnie wynika z innego niż przed rokiem przebiegu procesów inflacyjnych. Wtedy mieliśmy silne wzrosty cen związane z szybko rosnącymi kosztami zaopatrzenia produkcji. W bieżącym roku zaś, część kosztów produkcji jest mniejsza niż przed rokiem, w dodatku silne są efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest w danych bieżących – dynamika eksportu z wysokiej w początku roku do września – systematycznie osłabia się. Mimo pewnej poprawy oczekiwanej od października, pozostać może na słabszym poziomie do zimy lub nawet początku przyszłego roku. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2024 zadziałają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 wciąż jest bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce na przełomie roku 2023 i 2024, poprawiając wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,5 mld EUR w roku 2021 do 322,0 mld EUR (o 22,2%). Według naszych najnowszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 338,7 mld EUR tj. o 5,2%, a w roku 2024 wynosząc 376,9 mld EUR zwiększyć się o 11,3%.  

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Rachunki narodowe w III kwartale 2023


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.