Eksport w styczniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

03.03.2023

Najprawdopodobniej w 2023 roku nie uda się utrzymać wcześniejszego, rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej

eksport w czerwcu 2022

Eksport w styczniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2023 roku wyniósł
26 940 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w grudniu o 3,5%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 11,4%. Wielkość eksportu w lutym będzie, ze względów sezonowych, nieco wyższa od notowanej w styczniu.

Styczeń zazwyczaj przynosi zwiększenie, niskiej w grudniu, aktywności eksportowej. Handel stopniowo zaczyna odnawiać zapasy towarów przetrzebione w bardzo wysokim grudniu. Eksport w grudniu, po bardzo mocnym październiku i listopadzie, uległ korekcie silniejszej od sezonowej i od oczekiwanej. Mimo to styczniowe zwiększenie aktywności było najprawdopodobniej zbliżone do notowanego przed rokiem. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży nie odbiegać będzie istotnie od notowanej dla grudnia i wyniesie 11,4% wobec 11,5% poprzednio.

W styczniu wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej w grudniu – o 0,36% i wyniosła 4,6968. Równocześnie okazała się o 3,1% słabsza niż przed rokiem (w grudniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 1,4%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara, w dodatku zachodzące w przeciwnym kierunku. W styczniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 1,44% do 4,3571. Styczniowa wycena okazała się jednak wciąż wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o 8,3%, w grudniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem również o 8,3%.

W roku 2023 najprawdopodobniej nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na bardzo dobrym poziomie. Różnica wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów.

W roku 2023 działać będą jednak czynniki, które sprzyjać będą naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze w początku roku wciąż dobrze prezentuje się dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Po drugie wciąż silne perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

W średnioterminowej perspektywie ważne jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to istotnie zwiększać będzie poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,6 mld EUR (o 21,6%). Według naszych oczekiwań eksport roku 2023 może zwiększyć się do 368,3 tj. o 14,9% mld EUR, a w roku 2024 wynosząc 414,1 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,4%.  

Sprawdź również  >>> eksport w grudniu 2022


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.