Eksport we wrześniu 2019 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

31.10.2019

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2019 wyniósł 19 535  mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 10,7%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł również o 10,7%. Wielkość eksportu w październiku może okazać się wyraźnie wyższa od wypracowanej we wrześniu.

We wrześniu zazwyczaj notowane jest pokaźne zwiększenie aktywności eksportowej. Następuje bowiem „nowe otwarcie” po sezonie wakacyjnym, w którym  część przedsiębiorstw zamyka produkcję na czas dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (załoga produkcyjna ma wtedy wolne). We wrześniu zaczynają też być realizowane poważniejsze dostawy dla handlu, na zaopatrzenie okresu okołoświątecznego. Skala wrześniowego wzmocnienia aktywności eksportowej jest też w naturalny sposób związana z głębokością korekty notowanej w sierpniu. Stanowi bowiem jakby jej odreagowanie.

W tym roku korekta sierpniowa była wyjątkowo głęboka (-8,5%). Wzrost wrześniowy może więc sięgnąć nawet 10,7%. Byłby tym samym zbliżony do często notowanego lecz zdecydowanie większy od zadziwiająco niskiego notowanego przed rokiem (0,2%). W konsekwencji wrzesień mógł przynieść poprawę rocznej dynamiki sprzedaży z dodatnich 0,2% w sierpniu do dodatnich 10,7%. Byłby to wynik drugi z najlepszych notowanych w tym roku, słabszy jedynie od majowych 11,6%.

We wrześniu złoty nieznacznie osłabił się wobec euro – o 0,3% do 4,3547 i równocześnie okazał się o 1,3% słabszy niż przed rokiem (w sierpniu złoty był słabszy niż przed rokiem również o 1,3%). Zmiany te polepszyły nieco pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Jeszcze lepiej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. We wrześniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 1,2% do 3,9535. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 7,3% (w sierpniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 5,1%). Osłabienie złotego względem dolara (w porównaniu do kursów sprzed roku) jest istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z Dalekiego Wschodu. Oferta dalekowschodnia, kalkulowana w drożejących na świecie dolarach, staje się w takiej sytuacji nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce często wchodzą nasi dostawcy. Niestety drogi dolar to równocześnie drogie surowce potrzebne do funkcjonowania naszej gospodarki.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 151 045 mln EUR i okazał się o 6,2% większy niż w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-VIII 2019 r. 153 300 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,8%.

W ostatnim czasie zaprezentowane zostały zaktualizowane dane dotyczące wyników eksportu w roku 2018. Okazały się one o około 1,7 mld EUR lepsze od prezentowanych wcześniej w wysokości 215,2 mld. Pewnej korekcie w górę uległy też szacunki eksportu dla pierwszych miesięcy bieżącego roku.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 216,9 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 230,3 mld EUR (o 6,2%) w roku 2019 oraz do 246,7 mld EUR (o 7,1%) w roku 2020.  

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl  

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.