Eksport we wrześniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

04.11.2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG, pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2021 wyniósł 25 077 mln EUR

Eksport zwiększył się w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 15,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 14,7%. Wielkość eksportu w październiku będzie, ze względów sezonowych, nieco wyższa od notowanej we wrześniu.

Wrzesień zazwyczaj przynosi wyraźne zwiększenie aktywności eksportowej. Jest to związane z powrotem do zwyczajnego poziomu działania części producentów, którzy w okresie urlopów, ale również przeglądów ciągów technologicznych wstrzymywali produkcję. Handel (w zakresie towarów gotowych do sprzedaży) jak i sektor wytwórczy (w zakresie dób potrzebnych do dalszej produkcji) odnawiają stany zapasów przetrzebionych w miesiącach letnich. Na końcówkę września przypada też często początek wysyłek na zaopatrzenie handlu w kocówce roku.

W bieżącym roku w miesiącach wiosennych odrabianych było sporo opóźnień z samego początku roku. Widoczne było też stopniowe otwieranie się głównych gospodarek po kolejnej fali pandemii. Okres letni nie miał więc potencjału do kolejnych silnych wzrostów, które musiałyby być asezonowe. Różnicą między rokiem bieżącym i poprzednim było to, że w ubiegłym roku latem lipiec był nieco intensywniejszy niż zwykle. Urlopy bardziej przesuwano na sierpień, na „już po” zaspokojeniu pierwszych większych zamówień po załamaniu kowidowym. Natomiast w roku bieżącym więcej niż zwykle urlopów przypadło na lipiec. Po dwóch „wysokich” miesiącach przestrzeń dla wzrostu sprzedaży we wrześniu była już nieco mniejsza. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła obniżyć się z 19,4% w sierpniu do 14,7% we wrześniu.

We wrześniu złoty nieznacznie wzmocnił się wobec euro – o 0,1% do 4,5664 i równocześnie okazał się o 2,1% słabszy niż przed rokiem (w sierpniu złoty był słabszy niż przed rokiem
o 3,8%). Mimo wrześniowego wzmocnienia, wycena złotego pozostawała słaba.

Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. We wrześniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,2% do 3,8755. Wrześniowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem – o 2,2%, podczas gdy w sierpniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 4,4%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 180 161 mln EUR i okazał się o 22,6% większy niż przed rokiem.
Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VIII 2021 r. 182 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 21,8%.

Rok bieżący rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekty (sezonowe) oczekiwane dla kwietnia i maja okazały się jedynie symboliczne. Coraz więcej jest pewności, że nie były to pojedyncze przypadkowe impulsy, ale kontynuacja tendencji – wyraźnie korzystniejszej od założeń dokonywanych w początku roku.

Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień eksportowych. W marcu były one wyższe niż przed rokiem o 37,7%, o 92,9% w kwietniu, o 64,1% w maju, o 31,8% w czerwcu, o 18,9% w lipcu, o 25,0% w sierpniu i o 10,8% we wrześniu. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać tegoroczne poziomy zamówień eksportowych do analogicznych z roku 2019 to w styczniu zamówień było więcej o 1,5% w lutym o 16,4% w marcu o 22,8%, w kwietniu o 25,2%, w maju o 11,1%, w czerwcu o 27,3%, w lipcu o 21,9%, w sierpniu o 25,3% a we wrześniu o 11,4%. Stopniowe opadanie tej fali w kolejnych miesiącach (kiedy to nasza produkcja silniej ściera się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji), jest oczywiste. Do tego wyraźnie zaznaczają się problemy z realizacją zamówień związane z niedoborami surowców czy komponentów.
W miarę konieczności podnoszenia cen na wytwarzane towary (patrz lawinowy wzrost kosztów wytwarzania na całym, świecie) cześć z odbiorców decyduje się na ograniczenie lub wręcz anulowanie wcześniej złożonych zamówień. Mimo to wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane w początku bieżącego roku.

Według ostatecznych danych w roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 236,0 mld EUR (o 1,3%). Wypada przypomnieć, że w danych wstępnych wskazywany był minimalny spadek eksportu. Faktyczny wzrost, choć niewielki, ale osiągnięty w tak trudny dla światowej gospodarki czas – należy uznać za wynik wręcz nadzwyczajny. W roku 2021 eksport wynosząc 278,9 mld EUR może okazać się o 18,2% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 311,0 mld EUR zwiększyć się o dalsze 11,5%.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.