Eksport we wrześniu ze wzrostem w stosunku do sierpnia o 11,4%

03.11.2022

Według szacunków KIG eksport roku 2022 wynosząc 320,8 mld EUR może okazać się o 21,7% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 369,2 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,1%.  

eksport we wrześniu

Eksport we wrześniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2022 roku wyniósł 28 238 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 11,4%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 24,4%. Wielkość eksportu w październiku będzie, ze względów sezonowych, nieznacznie wyższa od notowanej we wrześniu.

Wrzesień zazwyczaj przynosi silne zwiększenie aktywności eksportowej. Mamy bowiem pewnego rodzaju nowe otwarcie po niższej aktywności w miesiącach letnich – wakacyjnych, kiedy to w części firm mają miejsce coroczne przeglądy ciągów technologicznych, a załogi produkcyjne w tym czasie wysyłane są na urlop. W dodatku handel przechodzi już do fazy gromadzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży w okresie jesienno–zimowym, w tym również w okresie szczególnie silnego nasilenia sprzedaży tj. świąt.

W bieżącym roku wyniki miesięcy letnich prezentowały się dobrze. Można by jedynie spekulować, iż tym razem nieco więcej niż zwykle operacji przypadło na sierpień nie zaś na lipiec. W konsekwencji potencjał do wzrostu sprzedaży we wrześniu nie był już tak duży. Prawdopodobnie wynosząc 11,4% okazał się nieco mniejszy niż przed rokiem. Stąd w roku bieżącym roczna dynamika sprzedaży uległa we wrześniu obniżeniu – z bardzo wysokiego poziomu w sierpniu 24,8% – do 24,4%.

We wrześniu wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej w sierpniu – o 0,37% i wyniosła 4,7390. Równocześnie okazała się o 3,8% słabsza niż przed rokiem (w sierpniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,3%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. We wrześniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 2,6% do 4,7784. Wrześniowa wycena okazała się też wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 23,3%, w sierpniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 19,9%.

Perspektywy roku 2022

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 204 947 mln EUR i okazał się o 21,0% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VIII 2022 r. 221 200 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,9%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu w początku tegoż roku prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie w zakresie zrealizowanych obrotów okazało się też otwarcie roku. Rekordowo wysoka była wtedy dynamika zamówień. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynął na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) uległa sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne okazały się też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw – dotykając naszej wymiany z kluczowymi dla nas rynkami.

Jednak dla roku 2022, zwłaszcza jego drugiej połowy, można wskazać czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze wciąż dobrze prezentuje się (mimo pewnej korekty), dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach.

Gwałtowny wzrost cen istotnie zwiększa statystyki eksportowe

Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku drogi dolar pogarsza pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Gwałtownie rośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności jest generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększać poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe jest powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększa realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach są umiarkowane).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 220,6 mld EUR w roku 2020 do 263,6 mld EUR (o 19,5%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niż wynikałoby to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 320,8 mld EUR może okazać się o 21,7% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 369,2 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,1%.

Sprawdź również wyniki z sierpnia >>> TUTAJ

Pobierz aktualną prognozę >>> eksport we wrześniu


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.