Eksport we wrześniu 2023 ze wzrostem 8,1% - prognoza KIG

08.11.2023

Według naszych najnowszych oczekiwań, eksport w roku 2023 może zwiększyć się o 5,8%, a w roku 2024 – wynosząc 377,7 mld EUR – zwiększyć się o 10,9%

eksport

Eksport we wrześniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2023 roku wyniósł 27 778 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 8,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 3,4%. Wielkość eksportu w październiku będzie ze względów sezonowych, wyraźnie wyższa od notowanej we wrześniu.

Wrzesień to zazwyczaj okres silnego wzrostu aktywności eksportowej. W miesiącach wakacyjnych handel mniej intensywnie uzupełnia zapasy. W przemyśle wiele firm zatrzymuje produkcję na okres corocznych przeglądów czy ujednoliconego terminu udzielania urlopów pracownikom. We wrześniu mamy natomiast nowe otwarcie – znaczny wzrost produkcji i sprzedaży. Po części to uzupełnienie dostaw potrzebnych do sprzedaży kolekcji jesiennych, ale i początek przygotowań do wysokich obrotów handlu w końcówce roku. Daje też o sobie znać uzupełnianie zapasów na okres zimowy (co ciekawe nie chodzi tu wyłącznie o surowce energetyczne). Wzrost w tegorocznym wrześniu będzie nieco mniejszy od notowanego przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży zmniejszy się – do ujemnych -3,4% z ujemnych -2,2% poprzednio. Komentując te niezbyt pomyślne dane warto mieć w pamięci, że mierzymy się obecnie z echem wyjątkowo wysokiej bazy sprzed roku – wspieranej tak procesami realnymi, ale i zwiększającymi statystyki procesami cenowymi.

We wrześniu wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej w sierpniu – o aż 3,01% i wyniosła 4,5940. Równocześnie okazała się o 3,1% mocniejsza niż przed rokiem (w sierpniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 5,5%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku notowań dolara. We wrześniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 5,10% do 4,2974. Wrześniowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 10,1%. W sierpniu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 12,2%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 221 472 mln EUR i okazał się o 6,9% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VIII 2023 r. 232 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 3,7%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wyniki mogą być wręcz przyjmowane jako rozczarowujące. Stanie się tak mimo wysokich wyników w początku roku. Nie spełniają się bowiem oczekiwania zakładające dla końcówki roku ponowne wyraźne przyspieszenie. Różnica w dynamikach wzrostu istotnie wynika z innego niż przed rokiem przebiegu procesów inflacyjnych. Wtedy mieliśmy silne wzrosty cen związane z szybko rosnącymi kosztami zaopatrzenia produkcji. W bieżącym roku zaś część kosztów produkcji jest mniejsza niż przed rokiem, w dodatku silne są efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest w danych bieżących – dynamika eksportu z wysokiej w początku roku systematycznie osłabia się. Pozostać może na słabszym poziomie do zimy lub nawet początku przyszłego roku. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2024 zadziałają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 wciąż jest bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce w przełomie roku 2023 i 2024 poprawiając wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,5 mld EUR w roku 2021 do 322,0 mld EUR (o 22,2%). Według naszych najnowszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 340,6 mld EUR tj. o 5,8%, a w roku 2024 wynosząc 377,7 mld EUR zwiększyć się o 10,9%.  


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Handel hurtowy we wrześniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Bezrobocie we wrześniu 2023 – niezmiennie na poziomie 5%.


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.