• A A A

Komitet KIG ds. ESG

Jest doradczą, wyspecjalizowaną formą, wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego powstanie jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie prawne i gospodarcze Unii Europejskiej.

Nowa strategia rozwoju Komisji Europejskiej – Europejski Zielony Ład – zakłada rozwój Unii Europejskiej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, w wyniku czego od 2024 roku wszystkie duże spółki  i grupy kapitałowe, jak również firmy notowane na giełdzie, zostaną objęte obowiązkiem raportowania swoich działań na rzecz zrównoważonego. Zadaniem Komitetu ds. ESG jest wprowadzenie do sektora MŚP koncepcji zielonego zarządzania.

Zakres działań Komitetu:

– opracowanie krajowego standardu oceny ESG z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych i rynkowych oraz jego upowszechnianie.

– prowadzenie dialogu z rządem i instytucjami państwowymi i prywatnymi dotyczącego obowiązków przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG.

– monitorowanie i udział w krajowych i unijnych konsultacjach prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG.

– współpraca z instytucjami zajmującymi się propagowanie na terenie Polski idei zrównoważonego rozwoju i ESG.

– organizacja i bieżąca praca komitetu organizacyjnego corocznego konkursu KIG pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju.

– integracja laureatów konkursu pn.  Krajowy/Regionalny Lider zrównoważonego rozwoju.

– edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

– bieżąca współpraca z innych Komitetami KIG zajmującymi się obszarami powiązanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju.


Członkowie Komitetu:

1.   Jolanta Okońska-Kubica, Przewodnicząca Komitetu; ENVIPOL;

2.  Agnieszka Skorupińska, Wiceprzewodnicząca Komitetu; CMS;

3.  Magdalena Bohusz-Boguszewska, Centrum Łukasiewicz;

4.  dr Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa;

5.  Maria Krawczyńska, BNP Paribas Bank Polska S.A.;

6.  dr hab. prof. Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN;

7.  dr Igor Mitroczuk, Akademia Leona Koźmińskiego;

8.  Anna Papka, Amazon Polska;

9.  Arkadiusz Pączka, FPP;

10. Borys Sawicki, SKS Legal;

11. Beata Staszkow, Związek Pracodawców Polska Miedź;

12. Wojciech Konecki, APPLiA Związek Producentów AGD;

13. Aleksander Szalecki, Stratego;

14. Klaudia Kleps, Polska Izba Przemysłu Chemicznego;

15. Ewelina Karp-Kręglicka, Budimex SA;

16. Alina Skrob-Gała, Energa SA;

17. Małgorzata Jarczyk-Zuber, ING Bank Śląski SA;

18. Aleksandra Majda, Hynfra;

19. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland;

20. Jerzy Bombczyński, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.;

21. Robert Adamczyk, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR);

22. Edyta Żabczynska, Veolia Południe;

23. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;

24. Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu;

25. Joanna Jamka, ADN Akademia;

26. Martyna Strupczewska, Adamed Pharma S.A;

27. Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

28. Mikołaj Potocki, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

29. Jolanta Turek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

30. Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego;

31. Wojciech Bagiński, B Lab Global;

32. Maria Andrzejewska, UNEP/GRID-Warszawa;

33. Marta Biernacka-Miernik, Stowarzyszenie ESG;

34. Joanna Dargiewicz-Rożek, Stowarzyszenie ESG;

35. Piotr Piasecki, Polska Izba Firm Szkoleniowych.


KONTAKT

Bartłomiej Masiarz
Sekretarz Komitetu
t:  +48 22 63 09 762
t:  +48 577 359 900
e:  bmasiarz@kig.pl

Jolanta Okońska-Kubica
Przewodnicząca Komitetu ds. ESG
Krajowej Izby Gospodarczej
t:   +48 885 508 744
e:   jokonska-kubica@kig.pl

Agnieszka Skorupińska
Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. ESG
Partner, Head of Environmental Law Practice, CEE and Poland
t: +48 22 520 8336
t: +48 693 545 183
e: agnieszka.skorupinska@cms-cmno.com

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.