• Eksperci Szkoły ESG prezentują aktualne ramy regulacyjne:
  • czym są ESRS i jak wyglądają obecne projekty wskaźników raportowania;
  • jakie obowiązki w zakresie raportowania nakłada dyrektywa CSRD;
  • kogo i w jakim zakresie będzie dotyczyło raportowanie niefinansowe;
  • co nowe wymogi prawne oznaczają dla sektora MŚP;
  • jak raportowanie niefinansowe wpłynie na obecność MŚP w krajowych i europejskich łańcuchach wartości (w tym w łańcuchach dostaw);
  • jak można przygotować swoją firmę do wdrażania polityk zrównoważonego rozwoju;
  • skąd pozyskać finansowanie na projekty ESG.

 • dokończ artykuł >>> Dziennik Gazeta Prawna

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.