Relacja: Forum Gospodarcze Polska - Egipt, 16.02.2017 r.

20.02.2017

Rok 2017 stwarza niezwykle interesujące perspektywy dla rozwoju gospodarczych relacji na linii Polska – Egipt. Ma na to wpływ kilka doniosłych wydarzeń m.in. wizyta w Egipcie Prezydenta RP z okazji 90 rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych, 80-cio lecie polskiej obecności archeologicznej w Egipcie, zapowiadana w marcu wizyta w Polsce Ministra Handlu i Przemysłu Egiptu.

Swego rodzaju wstępem do tych rokujących owocną współpracę wydarzeń stało się zorganizowane w dniu 16 lutego br. w siedzibie KIG – Forum Gospodarcze Polska – Egipt z okazji wizyty delegacji z Ismailii i Aleksandrii złożonej z lokalnych przedsiębiorców na czele z Gubernatorem Ismailii – Panem Yassinem Hosaamem al-Din Mohamedem Taherem oraz Prezesem Ismailskiej Izby Gospodarczej Panem Akramem Husseinem Hassanem Elshafei.

Gospodarzem spotkania był Wiceprezes KIG – Pan Andrzej Piłat, obecni byli  również Ambasador Egiptu w Polsce – Pan Hosan Rafik Mohamed Alkaweesh, Radca Handlowy Ambasady Egiptu Pan Abdelaziz Nagib Abdelaziz Elsherif, Pani Danuta Sojka

Andrzejewska reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, zaś spotkanie moderował Ambasador Jerzy Drożdż.
Pan Andrzej Piłat w słowach powitania skierowanych do zgromadzonych przedsiębiorców i oficjalnych gości podkreślił duże nadzieje pokładane w rozbudowie wspólnych więzi łączących nasze kraje przy aktywnym współuczestnictwie przedstawicieli władz polskich, oraz zaprosił do udziału w misji wyjazdowej do Egiptu, którą krajowa Izba Gospodarcza organizuje na początku kwietnia br. Będzie to misja sektora energetycznego, energii odnawialnych i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, realizowana w ramach unijnego programu Invest in MED, pod nazwą Green Solutions in MED.

Pan Gubernator Ismailii wypowiedział słowa uznania dla Polski jako kraju wzorcowego pod względem rozwoju dla takich państw jak Egipt, mających przed sobą nową drogę po wydarzeniach związanych z Arabską Wiosną. Zwrócił się też z prośbą do władz Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ambasadora Egiptu o dalszą pomoc w organizowaniu dwustronnych kontaktów dla egipskich przedsiębiorców.

Ambasador Egiptu wyraził przekonanie, iż nasze wzajemne relacje już są  dobre, a w przyszłości mogą być i będą jedynie lepsze. Obiecał również, że nadchodzące miesiące będą obfitować w zwiększoną ilość egipskich wizyt  w Polsce.
Pani Danuta Sojka Andrzejewska w swoim wystąpieniu przedstawiła najnowsze dane dotyczące wzajemnych obrotów handlowych polsko-egipskich, w świetle których Egipt plasuje się jako drugi po RPA partner Polski spośród państw afrykańskich, zaś trzeci po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej spośród państw Bliskiego Wschodu. W 2015 r. wartość wzajemnej wymiany handlowej osiągnęła sumę rzędu pół miliarda dolarów. Pomimo tego zainteresowanie tym kierunkiem jest wciąż nieadekwatne wobec tak wielkiego  rynku jakim jest kontynent afrykański, do którego bramą jest właśnie Egipt, posiadający umowy o bezcłowym obrocie towarowym z państwami regionu.

Forum zwieńczone zostało uroczystym podpisaniem Porozumienia o Współpracy pomiędzy Egipską Izbą Handlową Prowincji Gubernatorskiej Ismailia i Krajową Izbą Gospodarczą,  stwarzającego ogólne ramy dla przepływu informacji i wzajemnej współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami samorządowymi, co niewątpliwie przełoży się na zwiększone wyniki w relacjach międzypaństwowych.

Ostatnim, ale najistotniejszym punktem  Forum były rozmowy biznesowe pomiędzy licznie zgromadzonymi przedstawicielami businessu z obu krajów.

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza

Maria Nowakowska
tel. 22  630 97 83,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06,
e-mail: plipiec@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22  630 96 86,
e-mail: bnersewicz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.