Forum Gospodarcze Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie w połączeniu z promocją” Global Manufacturing and Industrialisation Summit “, 26 października 2016 r.

18.10.2016

Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych , Polski Instytut Spraw Międzynarodowych , UNIDO oraz GISM  zapraszają do udziału w Forum Gospodarczym „Polska- Zjednoczone Emiraty Arabskie” połączonym z promocją  wydarzenia „ Global Manufacturing and  Industrialisation  Summit”, które odbędzie się w Abu Dhabi w marcu 2017.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele wiodącej firmy emirackiej Mubadala  Aerospace and Defence Service, Ambasady Zjednoczonych Emiratów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz eksperci ds. Zatoki Perskiej.

Forum odbędzie się w dniu 26 października br  w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej , Warszawa , ul Trębacka 4 w  godz 9.30-13.00.

Kontakt
Katarzyna Kaniewska
tel. 22/6309707 ,
mail: kkaniewska@kig.pl

Maria Nowakowska
tel. 22/6309783 ,
mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.