Forum Gospodarcze w Kiszyniowie, 23-24 lipca 2018 r.

12.07.2018

W dniach 23-24 lipca 2018 r. wizytę w Mołdawii wraz z delegacją parlamentarną złoży Pan Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu RP w ramach V Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Przy okazji Sesji Zgromadzenia Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także  lokalnymi partnerami w obu krajach organizuje misję gospodarczą z udziałem polskich przedsiębiorców. W ramach programu misji gospodarczej do Mołdawii przewidziane są m.in. Forum Gospodarcze w Kiszyniowie w otwarciu którego planowany jest udział  Wicemarszałka Sejmu RP wraz z delegacją parlamentarną oraz spotkania B2B między polskimi i mołdawskimi przedsiębiorcami jak również wspólne spotkanie w Ambasadzie RP z lokalnymi  środowiskami biznesowymi i wizyty studyjne. Do udziału w misji gospodarczej zapraszamy firmy z branż, które są określane jako perspektywiczne  dla rozwoju współpracy polskich przedsiębiorców z ich partnerami w Mołdawii: branża rolno-spożywcza, maszyny i urządzenia rolnicze, energia odnawialna, sektor medyczno-farmaceutyczny, IT, tekstylia i inne.

Mołdawia jest ważnym partnerem dla Polski. Jest to jedna z najszybciej rosnących gospodarek tego regionu, ale wciąż mało znanym rynkiem dla polskich przedsiębiorców. Ten wschodnioeuropejski kraj zmienia się, realizując plan modernizacji oraz inwestycje infrastrukturalne, co stwarza perspektywy dla polskich firm w zakresie współpracy z partnerami mołdawskimi.

Ze względu na bliski termin realizacji wizyty oficjalnej w Mołdawii oraz harmonogram przygotowań uprzejmie prosimy o pilne zgłoszenie zainteresowania udziałem w misji

REJESTRACJA ON LINE  do 14 lipca 2018 r.

Dalsze szczegóły (w tym koszty uczestnictwa w misji, rezerwacje lotnicze (w tym daty lotów)  i hotelowe) przekażemy zainteresowanym firmom w najbliższym czasie po ustaleniu wszystkich szczegółów.

 

Kontakt
Monika Sasiak

tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.