Główny ekonomista KIG Piotr Soroczyński triumfuje w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego dziennika Parkiet wyprzedzając BOŚ, BGK, Alior Bank, PKO BP

15.03.2024

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, ceniony analityk ekonomiczny po raz kolejny wzbudza falę uznania – tym razem na krajowym rynku

Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej triumfuje na rodzimym rynku prognoz

Po dobrych wynikach w prestiżowym konkursie Focus Economics Analyst Forecast Awards za rok 2022, w którym Piotr Soroczyński, konkurując z wieloma polskimi i zagranicznymi zespołami analitycznymi został wyróżniony w kilku kategoriach za prognozy dotyczące państw regionu, przyszedł czas na wyróżnienie dotyczące prognoz dla polskiej gospodarki.

Piotr Soroczyński ponownie udowodnił swój profesjonalizm, zdobywając pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego na polskim rynku. To kolejne potwierdzenie jego niezwykłego talentu i umiejętności, które przynoszą korzyści nie tylko Krajowej Izbie Gospodarczej, ale także szerokiej społeczności ekonomicznej. Dziennik „Parkiet” nazwał go „zaklinaczem inflacji”, podkreślając tym samym jego wyjątkowe zdolności analityczne i trafność prognoz.

Na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej szczególny wpływ miały najtrafniejsze w tym roku prognozy inflacji oraz stopy referencyjnej NBP. Ważne okazały się też pierwsze miejsce w prognozach inwestycji, drugie w prognozach rentowności obligacji i trzecie w prognozach kursu dolara.

 

Piotr Soroczyński najlepszym analitykiem makroekonomicznym według dziennika „Parkiet” za rok 2023, wyprzedził zespoły BOŚ, BGK, Alior Bank, PKO BP

Dziennik Parkiet zajmujący w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów ekonomicznych i biznesowych piąte miejsce, zgromadził silną konkurencję. W konkursie oceniano pracę 36 zespołów analitycznych pochodzących z banków, szkół wyższych, ale i innych instytucji otoczenia gospodarczego. Zwycięstwo reprezentanta Krajowej Izby Gospodarczej wskazuje, że interesariusze i sympatycy naszej Organizacji mogą polegać w codziennej pracy na materiałach analitycznych systematycznie prezentowanych przez Piotr Soroczyńskiego i jego zespół.

Najcelniejsze prognozy dotyczące kondycji polskiej gospodarki w 2023 r. formułował Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Wyprzedził pod tym względem zespoły ekonomistów z Banku Ochrony Środowiska oraz Alior Banku” – brzmi opinia dziennika ekonomicznego „Parkiet” dotycząca wyjątkowych osiągnięć Piotra Soroczyńskiego.

Piotr Soroczyński, będąc jednym z czołowych ekonomistów w Polsce, wyróżnił się niezwykłą precyzją i głęboką wiedzą ekonomiczną, co pozwoliło mu wyprzedzić konkurencję i zdobyć pierwsze miejsce w konkursie. Jego umiejętność trafnego przewidywania trendów gospodarczych oraz zrozumienie mechanizmów rynku sprawiły, że jego analizy były niezwykle wartościowe i użyteczne dla szerokiej publiczności.

Sukces Piotra Soroczyńskiego jest tym bardziej imponujący, że w pierwszej piątce najlepszych prognostów 2023 r. znalazły się jeszcze zespoły Banku Ochrony Środowiska, Alior Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku PKO BP, co świadczy o wysokim poziomie konkurencji wśród ekonomistów w Polsce.

 

Przypomnijmy, że w roku 2022 Piotr Soroczyński znalazł się na podium Focus Economics Analyst Forecast Awards wśród najlepszych analityków oraz zespołów badawczych przygotowujących prognozy gospodarcze dla krajów naszego regionu

Wówczas razem z Piotrem Soroczyńskim na podium znalazły się najbardziej renomowane światowe zespoły prognostyczne. W konkursie ocenianych było przeszło 350 instytucji przedstawiających ponad 3000 prognoz dla gospodarek blisko dwustu krajów. W gronie zespołów analitycznych nie zabrakło przedstawicieli międzynarodowych banków inwestycyjnych, agencji ratingowych, wiodących banków krajowych, firm prognostycznych i think tanków. Wysokie noty dla zespołu analitycznego Krajowej Izby Gospodarczej były miłym podsumowaniem pracy nakierowanej na systematycznie dostarczaniem interesariuszom i sympatykom KIG analiz i prognoz gospodarczych.

 


Focus Economics – jest wiodącym dostawcą analiz i prognoz ekonomicznych dla ponad 192 krajów: Afryki, Azji, Europy, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk, a także dla 34 kluczowych surowców. Każdego miesiąca Focus Economics przeprowadza ankiety wśród ponad 1500 ekspertów ekonomicznych z krajowych i międzynarodowych banków, czołowych instytucji finansowych i firm zajmujących się badaniami gospodarczymi, aby uzyskać ich prognozy dotyczące głównych wskaźników ekonomicznych i opracować prognozę konsensusu, która jest średnią wszystkich prognoz indywidualnych. Focus Economics cieszy się solidną reputacją wśród najbardziej renomowanych instytucji finansowych, międzynarodowych firm, firm konsultingowych i agencji rządowych jako wiarygodne źródło dokładnej analizy biznesowej. Aby wskazać najlepszych prognostów gospodarczych, Focus Economics ocenił trafność prognoz przesłanych przez ponad 350 instytucji do ankiety Consensus Forecast w ciągu 22 miesięcy >>> więcej >>> https://www.focus-economics.com/


Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowany jest przez redakcje „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” od 2007 r. Rywalizacja jest otwarta dla wszystkich: ekonomistów z instytucji finansowych i ośrodków badawczych, niezależnych ekspertów, a także pracowników naukowych i studentów. Uczestnicy konkursu cztery razy do roku nadsyłają prognozy na cztery kolejne kwartały dla ośmiu wskaźników makroekonomicznych i rynkowych. Za każdą prognozę mogą otrzymać od 0 do 1 pkt w zależności od tego, jak wypada ona na tle faktycznego odczytu danego wskaźnika oraz przewidywań innych uczestników. W zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych dziennik Parkiet plasuje się na piątym miejscu rankingu.


 

Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.  Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce.

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.