Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o inflacji w kwietniu 2022

13.05.2022

Inflacja w kwietniu 2022. GUS opublikował dane

inflacja w kwietniu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w kwietniu 2022 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 2,0 % w stosunku do marca i były jednocześnie o 12,4 % wyższe niż przed rokiem (w marcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 11,0%).

Przypomnijmy, że zgodnie z podanym pod koniec kwietnia szybkim szacunkiem, inflacja wyniosła 2,0% w ujęciu miesięcznym i 12,3% w stosunku rocznym. W pierwszych czterech miesiącach 2022 roku ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 10,3%.

W kwietniu 2022 roku towary były przeciętnie o 2,3% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 13,1% droższe niż przed rokiem. W usługach ceny wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 1,2 %, a w ujęciu rocznym o 10,1%.

Wskaźnik inflacji okazał się wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w kwietniu w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Najbardziej gwałtowny wzrost zanotowały ceny żywności i napojów bezalkoholowych – aż o 4,1%. Odzież i obuwie były droższe niż w marcu o 3,0%, rekreacja i kultura o 2,0%, użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii o 1,9%, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 1,7%, restauracje i hotele o 1,5%, inne towary i usługi o 1,3%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 0,7%, zdrowie o 0,6%, edukacja o 0,4%, łączność o 0,1%. Ceny w transporcie pozostały bez zmian.

W stosunku do kwietnia ubiegłego roku ceny wzrosty we wszystkich grupach towarów i usług. Na czele tabeli wzrostów znalazł się transport, gdzie inflacja wyniosła 21,1%. Wzrosty powyżej 10% zanotowano również w przypadku: użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (wzrost o 19,5%), restauracji i hoteli (wzrost o 14,1%) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (wzrost o 12,7%). Dane o inflacji w pozostałych kategoriach wyglądają następująco: rekreacja i kultura – wzrost o 9,3%, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 8,6%, inne towary i usługi – wzrost o 7,9%, zdrowie – wzrost o 6,5%, edukacja – wzrost o 6,3%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 5,9%, odzież i obuwie – wzrost o 3,7% oraz łączność – wzrost o 2,6%.

W przypadku szczegółowych danych na temat cen w poszczególnych grupach towarów i usług, podobnie jak w poprzednich miesiącach widoczne są gwałtowne wzrosty w ujęciu rocznym m.in. opału (o 76,5%), gazu (o 49,2%), gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu (o 43,4%) czy oleju napędowego (o 36,0%). Duże wzrosty widoczne są również w cenach niektórych artykułów spożywczych, w tym m.in. mięsa drobiowego (o 46,7%), cukru (o 35,0%) czy tłuszczy roślinnych (o 33,0%). Jednymi grupami towarów i usług, w których szczegółowe dane pokazują spadki cen w ujęciu rocznym są: sprzęt telekomunikacyjny (spadek o 10,4%), opłaty radiowo-telewizyjne (spadek o 2,8) oraz sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (spadek o 1,2%).

Prognozy KIG wskazują na dalsze wzrosty cen (ze szczytem w III kwartale br.). Czynniki ryzyka to m.in. wojna na Ukrainie (i jej konsekwencje m.in. dla cen surowców, nawozów i żywności) oraz kurs złotego.

inflacja w kwietniu

Polecamy także w tym temacie:



Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.