Gospodarcze Otwarcie Roku 2018

22.01.2018

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na konferencję: Gospodarcze Otwarcie Roku. Fundusze VC: nowy wymiar finansowania innowacji w MŚP
Miejsce wydarzenia:  Warsaw Spire, Plac Europejski 1, Warszawa
Data: 21 lutego 2018 r.

#GOR2018

Idea

Coroczna konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku jest wydarzeniem, podczas którego czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy i eksperci z sektora finansowego rozmawiają o prognozach, zagrożeniach i szansach dla Polski, Europy i świata w rozpoczynającym się roku. Konferencja ma zasięg ogólnopolski (streaming online), a formułowane podczas wydarzenia prognozy są szeroko komentowane w mediach. Każdego roku w wydarzeniu uczestniczy ok. 150 przedsiębiorców z sektora MŚP.


Edycja 2018

Podczas tegorocznej edycji chcemy porozmawiać przede wszystkim o profesjonalizacji polskiego rynku Venture Capital oraz nowych programach akceleracji i transferu technologii, a także związanych z tym możliwościach pozyskiwania finansowania i perspektywach inwestycyjnych dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.


Obszary tematyczne

  • profesjonalizacja polskich funduszy Venture Capital,
  • programy publiczne: Bridge Alfa, Scale Up, Siec Otwartych innowacji,
  • smart money,
  • innowacyjne MŚP – dobre praktyki, inwestycyjne case studies,
  • nowe instrumenty finansowe,
  • platformy transferu technologii,
  • start in Poland – instrumenty dla innowacyjnych firm.

 

Program GOR 2018: pobierz tutaj

Oferta dla Venture Capitals:


Patronat honorowy:

Partnerzy:

Partnerzy instytucjonalni:

Partnerzy komunikacyjni:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.