GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w grudniu 2021

24.01.2022

GUS podał grudniowe dane obrazujące kondycję polskiej gospodarki. W stosunku do listopada 2021 roku (w cenach bieżących) wzrosła sprzedaż w niemal wszystkich grupach towarów

 

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 15,8% wyższa niż w listopadzie 2021 roku (miesiąc wcześniej dynamika m/m wyniosła 0,2%) i o 16,9% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku.
W listopadzie ub.r. roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 21,2%.
W okresie I-XII 2021 roku sprzedaż nominalnie była o 12,9% wyższa niż przed rokiem. 

Dane okazały się niższe od oczekiwań rynkowych i jednocześnie nieznacznie wyższe od prognozowanych przez KIG. Warto dodać, że grudzień jest okresem zwiększonych zakupów w związku z okresem świątecznym.  

W stosunku do listopada 2021 roku (w cenach bieżących) wzrosła sprzedaż w niemal wszystkich grupach towarów. Największy wzrost zanotowała sprzedaż w kategorii prasa, książki, pozostała sprzedaż
w wyspecjalizowanych sklepach (o 43,8%). W pozostałych kategoriach sprzedaż wzrosła następująco: żywność, napoje i wyroby tytoniowe  – o 25,6%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny –
o 16,8%; tekstylia, odzież, obuwie – o 15,7%; meble, rtv, agd – o 14,5%; pozostałe – o 9,3%; pojazdy samochodowe, motocykle, części – o 5,7%. Spadek m/m zanotowała sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych – o 0,3%.  

Dane w ujęciu rocznym  (w cenach bieżących) również pokazują wzrosty sprzedaży w większości kategorii. Wyjątkiem była sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części, która spadła w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku o 2,5%. Największe wzrosty zanotowano w sprzedaży paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 39,0%) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (o 35,0%). W pozostałych grupach towarów sprzedaż wyglądała następująco: pozostałe – wzrost o 26,1%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 20,2%; prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach – wzrost o 13,1%; żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost o 8,4%; meble, rtv, agd – wzrost o 7,1%.  W kontekście danych rocznych warto przypomnieć, że w grudniu 2020 roku obowiązywały mniej restrykcyjne obostrzenia dotyczące funkcjonowania placówek handlowych, niż jeszcze w listopadzie 2020 roku.  

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują w grudniu 2021 roku wzrost sprzedaży o 14,9% m/m a w stosunku do listopada 2020 roku – wzrost o 8,0%. 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach na dane o poziomie sprzedaży duży wpływ mają procesy inflacyjne co widoczne jest w różnicy pomiędzy rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 16,9% i 8,0%). 

Pobierz plik w formacie PDF

Sprawdź pozostałe analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.