Handel hurtowy w czerwcu 2022 ze spadkiem w ujęciu miesięcznym o 3,8%

25.07.2022

Handel hurtowy w czerwcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

handel hurtowy w marcu

Handel hurtowy w czerwcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu 2022 roku.  Sprzedaż zmniejszyła się o 3,8% w stosunku do maja br. i jednocześnie była o 32,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. W maju roczna dynamika sprzedaży wynosiła 42,9%.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 3,8%) wpłynęły słabsze niż przed miesiącem wyniki w grupach: sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 10,6%), agd, rtv i artykuły użytku domowego (o 10,3%), niewyspecjalizowane (o 3,4%), sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (o 0,1%).

W stosunku do maja wzrosła natomiast sprzedaż w grupach: napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 10,5%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 8,7%), wyroby tytoniowe (o 4,3%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 3,7%) oraz żywność (o 3,7%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup. Szczególnie wysoka roczna dynamika sprzedaży utrzymuje się w grupach półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu- 49,9% oraz żywności – na poziomie 42,5%. W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż w pozostałych grupach zwiększyła się następująco: niewyspecjalizowane (o 31,9%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 22,1%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 18,2%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 13,3%), wyroby tytoniowe (o 12,6%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 6,0%). Niższy niż przed rokiem okazał się jedynie poziom sprzedaży realizowanej na zlecenie (o 0,9%)

Nowe zamówienia w przemyśle w czerwcu były wyższe od notowanych przed rokiem o 16,8% (w maju były o 25,9% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 20,9% wyższy niż przed rokiem (w maju zamówienia eksportowe wzrosły o 23,2% r/r).

sprawdź także wyniki za maj 2022 >>> TUTAJ


pozostałe raporty KIG >>> TUTAJ

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.