Handel hurtowy w grudniu 2021 i nowe zamówienia w przemyśle

26.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w grudniu ub.r.

Handel hurtowy

Handel hurtowy – grudzień 2021
Sprzedaż okazała się o 3,8% niższa niż w listopadzie i jednocześnie o 25,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 roku. W grudniu zazwyczaj notowany jest spadek sprzedaży (podobnie jak w listopadzie, chociaż tegoroczne dane z listopada pokazały nietypowy wzrost sprzedaży o 2,3% m/m). Spadki w handlu hurtowym notowane pod koniec roku mają charakter sezonowy i wynikają z wygaśnięcia szczytu zaopatrzenia na okres świąteczno-noworoczny.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w grudniu ub. r. w ujęciu miesięcznym (o 3,8%) wpływ miały gorsze niż miesiąc wcześniej wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak: agd, rtv, artykuły użytku domowego (spadek o 15,0%), sprzedaż realizowana na zlecenie (spadek o 9,7%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (spadek o 6,9%), żywność (spadek o 6,8%), niewyspecjalizowane (spadek o 4,7%). W stosunku do listopada wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 7,2%), wyrobów tytoniowych (o 1,5%), kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 0,9%) oraz napojów alkoholowych
i bezalkoholowych (o 0,5%).

Na wzrost sprzedaży hurtowej ogółem w ujęciu rocznym, wynoszący w grudniu ub.r. 25,4%, wypłynęły dodatnie wyniki sprzedaży we wszystkich grupach. Największy wzrost odnotowano w przypadku półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, których sprzedaż wzrosła o 50,2%. Wyniki w pozostałych grupach wyglądały następująco: niewyspecjalizowane – wzrost o 25,7%, sprzedaż realizowana na zlecenie – wzrost o 20,8%, wyroby tytoniowe – wzrost o 20,6%, kosmetyki i wyroby farmaceutyczne – wzrost o 17,4%, narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie – wzrost o 14,9%, żywność – wzrost o 6,4%, agd, rtv, artykuły użytku domowego – wzrost o 4,8% oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe – wzrost o 3,8%.

Dane za grudzień ub. roku pokazują wysoki wzrost poziomu nowych zamówień w przemyśle – okazały się o 51,6% wyższe niż w grudniu 2020 roku (w listopadzie były wyższe o 33,3% r/r). Poziom zamówień eksportowych w ostatnim miesiącu ub. r. okazał się o 47,6% wyższy niż rok wcześniej (w listopadzie zamówienia były wyższe o 21,5% r/r).

Sprawdź pozostałe analizy makro >>> TUTAJ

Dane GUS >>> TUTAJ

Handel hurtowy

Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.