Handel hurtowy w grudniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

25.01.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w grudniu 2022 roku

Handel hurtowy w grudniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

Sprzedaż hurtowa spadła o 5,4% w stosunku do listopada ub.r. i jednocześnie była o 30,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku (w listopadzie ub.r. zanotowano wzrost o 32,8% r/r).

Wynik ten okazał się nieco gorszy niż prognozowany przez KIG. Spadek sprzedaży hurtowej w grudniu ma charakter sezonowy.

Ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym był konsekwencją gorszych niż miesiąc wcześniej wyników handlu w takich grupach jak: agd, rtv, artykuły użytku domowego (spadek o 16,5%); niewyspecjalizowane (o 9,1%); wyroby tytoniowe (spadek o 7,8%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (spadek o 6,6%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (spadek o 5,8%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (spadek o 0,9%) oraz żywność (spadek o 0,4%). W stosunku do listopada ub.r. wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 6,2%) oraz sprzedaż realizowana na zlecenie (o 2,7%).

W porównaniu z grudniem 2021 roku sprzedaż hurtowa wzrosła we wszystkich grupach. Najsilniejszy wzrost zanotowano w przypadku żywności (o 51,9%) oraz półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 49,3%). Sprzedaż w grupie „niewyspecjalizowane” wzrosła o 15,9%; sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 12,9%; narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 12,4%; wyrobów tytoniowych o 10,4%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 8,8%; agd, rtv, artykułów użytku domowego o 3,0% a sprzedaż realizowana na zlecenie o 0,7%.

Nieco niepokojące mogą być grudniowe dane o zamówieniach. Nowe zamówienia w przemyśle w grudniu 2022 roku (w ujęciu rocznym) spadły o 7,9%. Przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie ub.r. były o 13,7% wyższe r/r. Poziom zamówień eksportowych był o 6,5% niższy niż przed rokiem (w listopadzie ub.r. zamówienia eksportowe zanotowały wzrost o 23,1% r/r). Analizując dane o poziomie zamówień warto jednak mieć na uwadze wysoką bazę – w grudniu 2021 notowano w ujęciu rocznym wzrost na poziomie 51,6% w przypadku zamówień w przemyśle i o 47,6% eksportowych.


Sprawdź także >>> handel hurtowy w listopadzie

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.