Handel hurtowy w grudniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

24.01.2024

W ujęciu miesięcznym – notowany spadek sprzedaży hurtowej w większości grup

handel hurtowy

Handel hurtowy w grudniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w grudniu 2023 roku. Sprzedaż okazała się o 7,8% niższa niż w listopadzie ub.r. i o 24,9% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Spadek sprzedaży hurtowej w większości grup

Spadek dynamiki sprzedaży hurtowej w grudniu w ujęciu miesięcznym jest typowym zjawiskiem. Patrząc na wyniki w ujęciu rocznym warto również uwzględnić wysoką bazę sprzed roku. W grudniu 2022 roku zanotowano wzrost sprzedaży hurtowej r/r o 30,5% i był to jednocześnie koniec okresu dynamicznych wzrostów r/r – w styczniu 2023 r. dodatnia dynamika spadła do wartości jednocyfrowej aby w kolejnych miesiącach notować już wartości ujemne)

Szczegółowe dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadek sprzedaży hurtowej w większości grup. W porównaniu z listopadem ub.r. spadła sprzedaż: agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 24,6%); półproduktów i odpadów pochodzenia rolniczego oraz złomu (o 15,6%); niewyspecjalizowana (o 15,1%); wyrobów tytoniowych (o 8,8%); żywności (o 7,3%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 4,5%). Wzrosła natomiast sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń, dodatkowego wyposażenia (o 8,1%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 4,7%) oraz sprzedaż realizowana na zlecenie (o 2,8%)

Dane w ujęciu rocznym pokazują spadki w następujących grupach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 54,6%); niewyspecjalizowane (o 24,4%); agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 12,8%); żywność (o 9,2%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 8,9%); realizowana na zlecenie (o 7,9%). W trzech analizowanych przez GUS grupach udało się osiągnąć wzrosty, znalazły się tutaj: wyroby tytoniowe (wzrost o 10,7%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (wzrost o 1,8%) oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 0,5%).

Nowe zamówienia w przemyśle ze spadkiem 10,6% w ujęciu rocznym

W grudniu ub.r. nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 10,6% (w listopadzie notowano spadek o 17,3% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 13,0% niższy niż rok wcześniej (w listopadzie ub.r. zamówienia eksportowe spadły o 17,9% r/r).


Pobierz notatkę >>> Handel hurtowy w grudniu 2023

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.