Handel hurtowy w kwietniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

25.05.2022

Handel hurtowy w kwietniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu 2022 roku.  Sprzedaż spadła o 10,5% w stosunku do marca br. i jednocześnie była jednocześnie o 42,0% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Kwietniowa korekta sprzedaży hurtowej w stosunku do marca (który dodatkowo w tym roku charakteryzował się wysoką dynamiką miesięczną na poziomie 30,6%) jest zjawiskiem typowym. Warto zwrócić uwagę na wysoką dynamikę handlu w ujęciu rocznym – osiągniętą pomimo wysokiej bazy z ubiegłego roku (w kwietniu 2021 r. notowano wzrost r/r o 43,9%).

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 10,5%) wpłynęły gorsze wyniki w niemal wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Wyjątkiem była sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych, która wzrosła m/m o 3,3%. Największy spadek zanotował handel hurtowy agd, rtv i artykułów użytku domowego – o 17,3%. Sprzedaż kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych spadła o 14,8%; sprzedaż realizowana na zlecenie o 13,5%; sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 10,2%; sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu i sprzedaż w grupie „niewyspecjalizowane” o 9,9%, sprzedaż żywności o 9,3% a sprzedaż wyrobów tytoniowych o 2,1%.

W ujęciu rocznym handel hurtowy wzrósł we wszystkich grupach. Bardzo wysoką, roczną dynamikę notuje kolejny raz sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, która osiągnęła poziom o 83,7% wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż żywności wzrosła o 45,4%; sprzedaż w grupie „niewyspecjalizowane” o 44,2%; sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego o 28,3%; sprzedaż realizowana na zlecenie o 22,5%; sprzedaż kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 20,0%; sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 19,4%; sprzedaż wyrobów tytoniowych o 14,1% a sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 12,1%.

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w kwietniu (w ujęciu rocznym) o 18,2% (w marcu były o 24,9% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 10,4% wyższy niż przed rokiem (w marcu zamówienia eksportowe wzrosły o 16,5% r/r). W danych o zamówieniach krajowych i eksportowych widać stopniowy spadek dynamiki zamówień w stosunku do szczytu osiągniętego pod koniec ubiegłego roku. Warto zwrócić jednak uwagę na bazę – ubiegłoroczny kwiecień roku charakteryzował się bardzo wysokimi wzrostami zamówień zarówno krajowych jak eksportowych (odpowiednie 69,4% i 92,9%).

 

Sprawdź także >>> handel hurtowy w marcu


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.