• A A A

Handel hurtowy w kwietniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

26.05.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu 2023 roku.  Sprzedaż okazała się o 15,3% niższa niż w marcu br. i o 21,2% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku

Kwietniowy spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym ma charakter sezonowy. Z kolei głęboka korekta w ujęciu rocznym może być konsekwencją wysokiej bazy z ubiegłego roku (w kwietniu 2022 roku notowano wzrost sprzedaży hurtowej o 42,0% r/r).

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadki sprzedaży hurtowej w niemal wszystkich rodzajach działalności. W stosunku do marca br. sprzedaż realizowana na zlecenie spadła o 19,1%; sprzedaż kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 16,0%; sprzedaż niewyspecjalizowana o 15,9%; sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 15,7%; sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 14,6%; sprzedaż żywności o 12,9%; sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego o 6,5% a sprzedaż wyrobów tytoniowych o 5,3%. Jedyną grupą notującą wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym były napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 0,5%).

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym wpłynęły m.in. znacznie gorsze niż przed rokiem wyniki w przypadku półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu – ich sprzedaż spadła r/r aż o 49,0% (warto jednak pamiętać, że dane sprzed roku pokazywały wzrost sprzedaży w tej grupie o 83,7% r/r). Spadła również sprzedaż: niewyspecjalizowana (o 24,4%); realizowana na zlecenie (o 18,9%); narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 11,2%); agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 4,2%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 3,3%). W stosunku do kwietnia ub.r. wzrosła natomiast sprzedaż wyrobów tytoniowych (o 23,3%); żywności (o 5,8%); oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 0,5%).

W kwietniu nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 4,5% (w marcu były o 8,8% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 2,8% wyższy niż przed rokiem (w marcu zamówienia eksportowe wzrosły o 22,3% r/r).


Sprawdź także:


Kontakt:

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.