Handel hurtowy w kwietniu 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

27.05.2024

Handel hurtowy w kwietniu 2024 rośnie w porównaniu do ubiegłego roku, ale spada w porównaniu do poprzedniego miesiąca

handel hurtowy

Handel hurtowy w kwietniu 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu br. Sprzedaż okazała się o 1,1% niższa niż w marcu br. i o 6,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Warto przypomnieć, że w kwietniu ub.r. handel hurtowy zanotował spadek r/r o 21,2%. Dane GUS w ujęciu rocznym są wyższe od prognozowanych przez KIG.

Szczegółowe dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadek sprzedaży hurtowej w takich grupach, jak: agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 20,2%); realizowana na zlecenie (o 8,7%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 5,9%); niewyspecjalizowane (o 4,5%); żywność (o 3,1%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 1,5%). W stosunku do marca wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 7,8%); narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 7,0%); wyrobów tytoniowych (o 6,7%).

Na ogólny wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym wpłynęły lepsze niż przed rokiem wyniki osiągnięte w grupach: kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (wzrost o 11,1%); wyroby tytoniowe (wzrost o 10,2%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 6,3%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 5,1%); realizowana na zlecenie (wzrost o 1,7%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 0,5%). W stosunku do kwietnia ub.r. spadła natomiast sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 8,2%); żywności (o 4,4%); sprzedaż niewyspecjalizowana (o 4,3%).

W kwietniu 2024 roku nowe zamówienia w przemyśle były niższe w ujęciu rocznym o 0,9% (w marcu notowano spadek o 22,0% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 1,1% niższy niż przed rokiem (w marcu br. zamówienia eksportowe spadły o 21,7% r/r).

 


Pobierz notatkę >>> Handel hurtowy w kwietniu 2024

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.