Handel hurtowy w lipcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

24.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lipcu 2022 roku

handel hurtowy

Handel hurtowy w lipcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle.

Sprzedaż spadła o 1,7% w stosunku do czerwca br. i jednocześnie była o 31,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Lipcowe spadki sprzedaży hurtowej są zjawiskiem sezonowym.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 1,7%) wpłynęły gorsze niż przed miesiącem wyniki w niemal wszystkich grupach.

  • Największy spadek (o 9,8%) zanotowano w przypadku narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia.
  • Sprzedaż hurtowa agd, rtv, artykułów użytku domowego była niższa niż przed miesiącem o 8,5%, napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 8,2%, sprzedaż realizowana na zlecenie o 6,2%, niewyspecjalizowanych o 5,4%, wyrobów tytoniowych o 3,9%, kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 2,3% a żywności o 0,5%.
  • Wzrosła tylko sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 2,6%).

Statystyki w ujęciu rocznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w niemal wszystkich grupach.

Kolejny miesiąc utrzymuje się wysoka roczna dynamika sprzedaży półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, która była wyższa o 50,6% niż rok wcześniej. Zwiększyła się również sprzedaż w grupach: żywność (o 43,2%), niewyspecjalizowane (o 24,8%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 24,6%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 12,4%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 10,9%) oraz wyroby tytoniowe (o 2,8%). W dwóch grupach – sprzedaż realizowana na zlecenie oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe – wyniki okazały się gorsze niż przed rokiem (odpowiednio o 2,2% o 0,2%).

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w lipcu (w ujęciu rocznym) o 29,8% (w czerwcu były o 16,8% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 28,9% wyższy niż przed rokiem (w czerwcu zamówienia eksportowe wzrosły o 20,9% r/r).

Sprawdź także dane z ubiegłego miesiąca >>> handel hurtowy w czerwcu


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.