Handel hurtowy w lipcu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

24.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lipcu 2023 roku.  Sprzedaż okazała się o 5,2% niższa niż w czerwcu br. i o 18,0% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym widoczny jest wysoki spadek handlu w ujęciu rocznym. Warto dodać, że w okresie, do którego porównywane są bieżące dane, notowane były bardzo mocne wzrosty – w lipcu ubiegłego roku handel hurtowy wzrósł r/r o 31,4%. Wyraźne jest także duże zróżnicowanie wyników rocznych w zależności o rodzaju działalności.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadki sprzedaży hurtowej we wszystkich grupach.  W stosunku do czerwca br. sprzedaż kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych spadła o 9,6%; sprzedaż żywności o 9,5%; sprzedaż niewyspecjalizowana o 9,4%; sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń, dodatkowego wyposażenia o 5,5%; wyrobów tytoniowych o 4,7%; sprzedaż realizowana na zlecenie o 4,5%; sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 2,4%; półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 2,1% a agd, rtv artykułów użytku domowego o 0,2%.

Sprzedaż w ujęciu rocznym spadła w kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 45,9%); niewyspecjalizowane (o 20,6%); realizowana na zlecenie (o 14,6%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 12,0%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 1,8%). W stosunku do lipca ubiegłego roku wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa: wyrobów tytoniowych (o 21,2%); agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 12,9%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 8,3%) oraz żywności (o 1,4%).

W lipcu nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 18,1% (w czerwcu notowano spadek o 5,1% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 11,7% niższy niż przed rokiem (w czerwcu zamówienia eksportowe spadły o 3,4% r/r).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.