Handel hurtowy w listopadzie i nowe zamówienia w przemyśle

23.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w listopadzie

Sprzedaż okazała się o 2,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie o 27,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki nie są typowe dla tego okresu – zazwyczaj listopad przynosił korektę poziomu sprzedaży po wysokich (sezonowo) wzrostach we wrześniu i październiku. Przypomnijmy, że w październiku sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,7% a w ujęciu rocznym wzrosła o 20,7%.

Na ogólne zwiększenie sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 2,3%) wpłynęły wzrosty w takich kategoriach jak: sprzedaż realizowana na zlecenie (o 16,4%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 16,3%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 10,6%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 7,7%), niewyspecjalizowane (o 2,9%), żywność (o 2,0%). Spadek zanotowała sprzedaż: półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 5,5%), wyrobów tytoniowych (o 4,9%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 1,2%).

Wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym wynoszący w listopadzie 27,5% był efektem zwiększenia produkcji we wszystkich grupach. Podobnie jak przed miesiącem, na czele znalazły się  półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom, których sprzedaż wzrosła o 56,9% (może to świadczyć o tendencji do robienia zapasów przed spodziewanym wzrostem cen). W pozostałych grupach sprzedaż prezentowała się następująco: sprzedaż realizowana na zlecenie – wzrost o 28,2%, napoje alkoholowe i bezalkoholowe – wzrost o 26,9%, niewyspecjalizowane – wzrost o 26,1%, wyroby tytoniowe – wzrost o 20,5%, agd, rtv, artykuły użytku domowego – wzrost o 19,6%, żywność – wzrost o 17,3%, kosmetyki i wyroby farmaceutyczne – wzrost o 16,0% oraz narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie – wzrost o 11,3%.

W listopadzie nowe zamówienia w przemyśle ogółem okazały się o 33,3% wyższe niż przed rokiem (w październiku były wyższe o 23,4%). Poziom zamówień eksportowych w listopadzie okazał się o 21,5% wyższy niż przed rokiem (w październiku zamówienia były wyższe o 13,3% r/r).

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.