• A A A

Handel hurtowy w listopadzie i nowe zamówienia w przemyśle

23.12.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w listopadzie. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 3,2% niższa niż w październiku i jednocześnie o 3,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W październiku sprzedaż hurtowa wzrosła o 0,2% i okazała się wyższa niż przed rokiem o 0,7%.

Listopadowy spadek sprzedaży powinien być traktowany jako typowy, po bardzo wysokich (sezonowo) wrześniu i październiku. Jest już bowiem po szczycie zaopatrzenia na okres świąteczno-noworoczny. Co ciekawe korekta z tegorocznego listopada okazała się płytsza niż przed rokiem.

Listopadowa korekta sprzedaży hurtowej była wypadkową spadków sprzedaży obserwowanych w sześciu grupach oraz wzrostów w pozostałych trzech. Spadki odnotowano w grupach: wyroby tytoniowe (26,4%), żywność (11,9%), handel niewyspecjalizowany (5,9%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (4,4%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (3,5%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (2,2%). Wzrosty dotyczyły grup: sprzedaż realizowana na zlecenie (12,1%), narzędzia technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (5,9%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (3,5%).

Roczna dynamiki sprzedaży w handlu hurtowym ogółem uległa poprawie z 0,7% w październiku do 3,7% w listopadzie. Szczególnie dobrze prezentowała się w przypadku sprzedaży kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (+11,1% wobec październikowych +9,2%), narzędzi technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszynach, urządzeniach i dodatkowym wyposażeniu (+10,7% wobec poprzednich +9,6%), półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomie (+4,0% wobec poprzednich -4,4%), sprzedaży niewyspecjalizowanej (+3,1% wobec październikowych +1,8%). Poprawę wzmacniało również zredukowanie regresu w przypadku sprzedaży realizowanej na zlecenie (do -1,4% z poprzednich -13,8%) oraz agd, rtv, artykułach użytku domowego (do -1,2% z -6,7%). W przypadku pozostałych trzech grup odnotowano pogorszenie: w sprzedaży  wyrobów tytoniowych (do -11,3% z +2,0%), w sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych (do -15,9% z -7,6%), w sprzedaży żywności (do -9,9% z -3,9%).

W listopadzie nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 15,1% wyższe niż przed rokiem (w październiku i wrześniu były wyższe niż przed rokiem o 3,7%, a w sierpniu były niższe niż przed rokiem o 5,3%). Poziom zamówień eksportowych w listopadzie okazał się o 20,7% wyższy niż przed rokiem (w październiku był wyższy niż przed rokiem o 3,6% we wrześniu o 0,5%, a w sierpniu o 0,2%).

 

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: zatrudnienie i płace

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.