Handel hurtowy z kolejnymi wzrostami. GUS podał dane za maj 2022

24.06.2022

Handel hurtowy w maju 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

handel hurtowy w marcu

Handel hurtowy z kolejnymi wzrostami

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju 2022 roku.  Sprzedaż wzrosła o 2,7% w stosunku do kwietnia br. i jednocześnie była o 42,9% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Warto zwrócić uwagę, że kolejny miesiąc wysoka dynamika handlu w ujęciu rocznym osiągnięta została pomimo wysokiej bazy z ubiegłego roku (w maju 2021 r. zanotowano wzrost r/r o 33,4%).

Na ogólny wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 2,7%) wpłynęły lepsze wyniki w grupach: agd, rtv i artykuły użytku domowego (wzrost o 9,3%); wyroby tytoniowe (wzrost o 8,6%); żywność (wzrost o 3,8%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 3,2%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 2,6%); niewyspecjalizowane (wzrost o 1,9%). W stosunku do kwietnia spadła sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (o 3,8%); sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 0,6%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 0,1%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej we wszystkich grupach. Utrzymuje się wysoka roczna dynamika sprzedaży półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, która w maju wyniosła 76,9%. W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż w pozostałych grupach zwiększyła się następująco: żywność (o 41,7%); niewyspecjalizowane (o 41,1%); agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 22,9%); wyroby tytoniowe (o 20,0%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 18,1%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 17,5%); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 17,2%); sprzedaż realizowana na zlecenie (o 8,9%).

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w maju (w ujęciu rocznym) o 25,9% (w kwietniu były o 18,2% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 23,2% wyższy niż przed rokiem (w kwietniu zamówienia eksportowe wzrosły o 10,4% r/r).

sprawdź także wyniki z kwietnia 2022 >>> TUTAJ


pozostałe raporty KIG >>> TUTAJ

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.