Handel hurtowy w maju i nowe zamówienia w przemyśle

24.06.2021

Handel hurtowy ze wzrostami w niemal wszystkich kategoriach towarów w ujęciu miesięcznym

Handel hurtowy w maju i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju Sprzedaż okazała się o 2,1% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie o 33,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w kwietniu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym spadła o 11,7% a w ujęciu rocznym wzrosła o 43,9%. Patrząc na wyniki w ujęciu rocznym warto mieć na uwadze, że w maju ubiegłego roku handel hurtowy zanotował spadek r/r o 12,3%.

Wyniki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost w niemal wszystkich kategoriach towarów. Najwyższy wzrost zanotowano w przypadku agd, rtv i artykułów użytku domowego (o 14,1%). Sprzedaż hurtowa zwiększyła się również w przypadku takich kategorii jak: realizowana na zlecenie (o 8,3%), żywność (o 6,5%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 5,2%), niewyspecjalizowane (o 4,1%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 3,2%), wyroby tytoniowe (o 3,2%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 1,5%). Spadła natomiast sprzedaż w kategorii narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 2,1%).

Roczna dynamika sprzedaży w handlu hurtowym ogółem, wynosząca w maju 33,4%, była efektem wzrostów w większości kategorii. Na czele znalazła się sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu ze wzrostem o 48,7%. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się również sprzedaż w następujących kategoriach: realizowana na zlecenie (o 45,6%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 41,8%), niewyspecjalizowane (o 23,3%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 21,2%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 20,1%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 10,8%), żywność (o 6,5%). Niższy niż rok temu poziom zanotowała sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (o 5,2%).

W maju nowe zamówienia w przemyśle ogółem okazały się o 54,8% wyższe niż przed rokiem (w kwietniu były wyższe o 69,4%). Poziom zamówień eksportowych w maju okazał się o 64,1% wyższy niż przed rokiem (w kwietniu zamówienia był wyższe niż przed rokiem o 92,9%). W maju ub. roku zamówienia eksportowe spadły r/r o 32,3%. Jeśli dane za maj odniesiemy do rzeczywistości przedkryzysowej, to okazuje się, że poziom zamówień w przemyśle ogółem i zamówień eksportowych wzrósł w stosunku do maja 2019 roku odpowiednio o 16,7% i 11,1%.

Zobacz też: handel hurtowy w kwietniu i nowe zamówienia w przemyśle

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.