Handel hurtowy w marcu 2022 w górę o 30,6%

26.04.2022

Handel hurtowy w marcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

handel hurtowy w marcu

Handel hurtowy z kolejnymi wzrostami.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w marcu 2022 roku.  Sprzedaż okazała się o 30,6% wyższa niż w lutym br. i jednocześnie o 40,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wzrost sprzedaży hurtowej w marcu jest zjawiskiem typowym jednak skala tego wzrostu bywała zazwyczaj dużo niższa. Warto przypomnieć, że przed rokiem w marcu notowano wzrost r/r o 19,7% co oznacza, że tegoroczny wynik r/r został osiągnięty pomimo wysokiej bazy.

Na ogólny wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 30,6%) wpłynęła zwiększona sprzedaż we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Największa dynamikę – 54,5% odnotowano w przypadku półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, co może świadczyć o przygotowaniu przedsiębiorstw do realizacji nowych zamówień. Sprzedaż hurtowa w pozostałych grupach wyglądała następująco: napoje alkoholowe i bezalkoholowe – wzrost o 37,5%; żywność – wzrost o 28,6%; wyroby tytoniowe – wzrost o 25,8%; narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie – 22,3%; realizowana na zlecenie – 20,3%; niewyspecjalizowane – 19,8%; agd, rtv, artykuły użytku domowego – 18,7%; kosmetyki i wyroby farmaceutyczne – 15,5%.

W stosunku do marca ubiegłego roku wzrosty sprzedaży objęły również wszystkie grupy, na czele z półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomu, które osiągnęły wynik o 83,3% wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż w grupie „niewyspecjalizowane” wzrosła o 46,2%; agd, rtv, artykułów użytku domowego o 35,4%; żywności o 33,6%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 21,5%; wyrobów tytoniowych o 13,2%, sprzedaż realizowana na zlecenie wzrosła o 12,8%; sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 10,6% a napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 7,3%.

W marcu nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w ujęciu rocznym o 24,9% (w lutym były o 32,5% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 16,5% wyższy niż przed rokiem (w lutym zamówienia eksportowe wzrosły o 28,4% r/r).

sprawdź także wyniki z lutego 2022 >>> TUTAJ


pozostałe raporty KIG >>> TUTAJ

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.