Handel hurtowy w marcu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

26.04.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w marcu 2023 roku.  Sprzedaż okazała się o 15,8% wyższa niż w lutym br. i o 16,7% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Wzrost sprzedaży hurtowej w marcu w ujęciu miesięcznym jest typowym zjawiskiem. Z kolei na dane w ujęciu rocznym wpływ mógł mieć efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku (w marcu 2022 roku notowano wzrost sprzedaży hurtowej o 40,1% r/r.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej we wszystkich rodzajach działalności. Najlepsze wyniki osiągnięto w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych (wzrost o 43,1%). Sprzedaż wyrobów tytoniowych wzrosła o 26,9%; agd, rtv, artykułów użytku domowego o 25,9%; żywności o 23,7%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 21,6%; narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia o 15,5%; sprzedaż niewyspecjalizowana o 11,4%; realizowana na zlecenie o 10,0%; a sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 3,2%.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym (o 16,7%) wpłynęły m.in. dużo gorsze niż przed rokiem wyniki w przypadku półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu – ich sprzedaż spadła r/r o 45,5% (warto jednak pamiętać o wysokiej bazie – dane sprzed roku pokazywały wzrost sprzedaży w tej grupie o 83,3% r/r). Gorsza niż w marcu 2022 roku była również sprzedaż w dziale niewyspecjalizowane (o 19,0%); sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 15,3%); sprzedaż realizowana na zlecenie (o 13,3%); sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 6,6%) oraz sprzedaż kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 2,0%). W porównaniu z marcem ub.r. wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (o 27,4%); żywności (o 10,3%); oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 3,3%).

W marcu nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w ujęciu rocznym o 8,8% (w lutym były o 2,2% niższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 22,3% wyższy niż przed rokiem (w lutym zamówienia eksportowe wzrosły o 3,5% r/r).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.