Handel hurtowy w październiku 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

25.11.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku 2022 roku

handel hurtowy

Handel hurtowy w październiku 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

  • Sprzedaż zwiększyła się o 3,4% w stosunku do września br. i jednocześnie była o 40,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.
  • We wrześniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 38,2%.

Na ogólny wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 3,4%) wpłynęły lepsze niż przed miesiącem wyniki w grupach: sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 11,9%), agd, rtv i artykuły użytku domowego (o 1,9%) oraz żywności (o 1,1%). W stosunku do września spadła natomiast sprzedaż w grupach: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (o 5,4%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 4,8%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 2,9%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 2,4%), niewyspecjalizowane (o 1,2%) oraz wyroby tytoniowe (o 0,3%),

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup. Szczególnie wysoka roczna dynamika sprzedaży utrzymuje się w grupach półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu – 65,7% oraz żywności – na poziomie 39,0%. W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż w pozostałych grupach zwiększyła się następująco: niewyspecjalizowane (o 25,5%), wyroby tytoniowe (o 22,3%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 21,0%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 14,8%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 10,1%). Niższy niż przed rokiem okazał się poziom sprzedaży realizowanej na zlecenie (o 1,5%) oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 3,7%).

Nowe zamówienia w przemyśle w październiku były wyższe od notowanych przed rokiem o 21,4% (we wrześniu były o 44,1% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 30,5% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu zamówienia eksportowe wzrosły o 43,8% r/r). Mimo październikowej korekty – dynamiki zamówień tak w całym przemyśle jak i eksportowe, pozostają na wysokim (wyższym od typowego) poziomie.

Sprawdź także >>> handel hurtowy we wrześniu

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.