Handel hurtowy w październiku 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

24.11.2023

W ujęciu miesięcznym – notowany wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

handel hurtowy

Handel hurtowy w październiku 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku 2023 roku. Sprzedaż okazała się o 2,1% wyższa niż we wrześniu br. i o 23,7% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek dynamiki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym w październiku w porównaniu z wrześniem (w tym roku notowano wzrost o 5,5%) nie jest nietypowym zjawiskiem.  Z kolei na wyniki w ujęciu rocznym warto patrzeć przez pryzmat wysokiej bazy sprzed roku (w październiku 2022 roku zanotowano wzrost sprzedaży hurtowej r/r o 40,5%).

Wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup (z wyjątkiem napojów alkoholowych i bezalkoholowych, gdzie sprzedaż spadła w stosunku do września br. o 1,2%). W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła sprzedaż: agd, rtv, artykułów użytku domowego – o 12,0%; wyrobów tytoniowych – o 3,9%; narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń, dodatkowego wyposażenia – o 3,2%; półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu – o 2,0%; niewyspecjalizowana – o 1,7%; realizowana na zlecenie – o 1,6%; żywności – o 1,0%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych – o 0,6%.

Nowe zamówienia w przemyśle z 12,1% spadkiem w ujęciu rocznym

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu rocznym wpłynęły gorsze niż w październiku 2022 roku wyniki w kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (spadek o 54,4%); niewyspecjalizowane (spadek o 18,3%); realizowana na zlecenie (spadek o 10,2%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (spadek o 7,5%). Wzrosła natomiast sprzedaż: wyrobów tytoniowych – o 17,4%; napojów alkoholowych i bezalkoholowych – o 8,6%; żywności – o 2,5%; agd, rtv, artykułów użytku domowego – o 1,5%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych – o 1,4%.

W październiku br. nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 12,1% (we wrześniu notowano spadek o 22,8% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 8,9% niższy niż przed rokiem (we wrześniu zamówienia eksportowe spadły o 14,5% r/r).

 


Pobierz notatkę >>> Handel hurtowy w październiku 2023

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.