Handel hurtowy w październiku i nowe zamówienia w przemyśle

25.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 0,2% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 0,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. We wrześniu sprzedaż hurtowa wzrosła o 13,5% i okazała się wyższa niż przed rokiem o 7,5%.

Październikowa stabilizacja sprzedaży  (wzrost o jedynie 0,2%) powinna być traktowana jako typowa po bardzo wysokim (sezonowo) wrześniu. Często wysoki łączny wzrost sprzedaży notowany dla września i października rozłożony jest bardziej równomiernie pomiędzy te dwa miesiąca. Tak było w roku ubiegłym.

Październikowa stabilizacja sprzedaży hurtowej była wypadkową wzrostów sprzedaży obserwowanych w pięciu grupach oraz spadków w pozostałych czterech. Wzrosty dotyczyły grup: narzędzia technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (9,2%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (4,6%), wyroby tytoniowe (1,8%), handel niewyspecjalizowany (1,4%), żywność (0,6%). Spadki odnotowano w grupach: sprzedaż realizowana na zlecenie (8,6%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (6,1%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (5,1%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (3,7%).

Wyraźne obniżenie rocznej dynamiki sprzedaży z 7,5% we wrześniu do 0,7% w październiku to przede wszystkim efekt obniżki dynamiki sprzedaży w: sprzedaży realizowanej na zlecenie (pogłębienie regresu z -0,9% do -13,8%), narzędziach technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszynach, urządzeniach i dodatkowym wyposażeniu (z +19,5% do +9,6%), wyrobów tytoniowych (z +11,2% do +2,0%), ale również korekty zanotowanej w przypadku napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z +0,1% do -7,6%), żywności (z +3,3% do -3,9%), w półproduktach i odpadach pochodzenia nierolniczego oraz złomie (z +2,5% do -4,4%), w kosmetykach i wyrobach farmaceutycznych (z +14,3% do +9,2%), handlu niewyspecjalizowanym (z +6,3% do +1,8%), agd, rtv, artykułach użytku domowego (gdzie pogłębił się wcześniejszy regres z -4,0% do -6,7%).

W październiku nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 3,7% wyższe niż przed rokiem (we wrześniu również były wyższe niż przed rokiem o 3,7% a w sierpniu były niższe niż przed rokiem o 5,3%). Poziom zamówień eksportowych w październiku okazał się o 3,6% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu był wyższy niż przed rokiem o 0,5%, a w sierpniu o 0,2%).


Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.