Handel hurtowy w sierpniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

25.09.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu 2023 roku

Handel hurtowy w sierpniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu 2023 roku.  Sprzedaż okazała się o 2,2% wyższa niż w lipcu br. i o 20,1% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Analizując dane roczne warto przypomnieć, że w sierpniu ub.r. handel hurtowy notował wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 39,3% (na ogólny wynik wpłynęła wtedy m.in. wyjątkowo wysoka dynamika sprzedaży półproduktów, która wyniosła 57,6% r/r). 

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

W stosunku do lipca br. wzrosła sprzedaż: wyrobów tytoniowych (o 7,2%); realizowana na zlecenie (o 5,3%); półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 4,7%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 3,3%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 2,8%); niewyspecjalizowana (o 0,3%). Spadła natomiast sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 0,9%) oraz narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 0,7%). 

Sprzedaż w ujęciu rocznym spadła w kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 47,8%); niewyspecjalizowane (o 22,2%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 18,8%); realizowana na zlecenie (o 12,3%); agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 6,6%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 1,3%). W stosunku do sierpnia ubiegłego roku wzrosła natomiast sprzedaż: wyrobów tytoniowych (o 17,1%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 4,3%) oraz żywności (o 0,8%). 

W sierpniu br. nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 19,2% (w lipcu notowano spadek o 18,1% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 15,9% niższy niż przed rokiem (w lipcu zamówienia eksportowe spadły o 11,7% r/r).  


Sprawdź także >>> Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.