Handel hurtowy w sierpniu i nowe zamówienia w przemyśle

23.09.2021

Sprzedaż hurtowa okazała się o 22,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu. Sprzedaż okazała się o 1,2% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 22,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w lipcu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym spadła o 0,6% a w ujęciu rocznym wzrosła o 15,6%.

Na ogólny spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 1,2%) złożyły się gorsze wyniki w takich kategoriach jak: narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (spadek o 6,4%), wyroby tytoniowe (spadek o 4,7%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (spadek o 4,5%), sprzedaż realizowana na zlecenie (spadek o 4,3%), sprzedaż niewyspecjalizowana (spadek o 1,9%). W stosunku do lipca wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa: agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 16,1%), półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 3,8%), kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 3,8%) oraz żywności (o 0,7%).

Roczny wzrost sprzedaży w handlu hurtowym ogółem, wynoszący w sierpniu 22,8%, był efektem zwiększenia sprzedaży w następujących kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 49,8%), sprzedaż realizowana na zlecenie (23,5%), sprzedaż niewyspecjalizowana (o 18,3%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 18,2%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 14,5%) oraz agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 11,7%). Niższy niż przed rokiem poziom zanotowała sprzedaż hurtowa: żywności (o 3,7%), napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 0,9%) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,7%).

W sierpniu nowe zamówienia w przemyśle ogółem okazały się o 34,3% wyższe niż przed rokiem (w lipcu były wyższe o 25,7%). Poziom zamówień eksportowych w sierpniu okazał się o 25,0% wyższy niż przed rokiem (w lipcu zamówienia były wyższe niż przed rokiem o 18,9%). Warto jednak przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku zamówienia w przemyśle spadły r/r o 5,3% a eksportowe wzrosły o 0,2%.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.