Handel hurtowy w styczniu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

23.02.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu 2022 roku

handel hurtowy

Sprzedaż okazała się o 2,3% wyższa niż w grudniu ub.r. i jednocześnie o 37,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Początek roku nie jest zazwyczaj okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (często notowane są nawet spadki będące echem wygaśnięcia szczytu zaopatrzenia w okresie świąteczno-noworocznym).

Na ogólny wzrost sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym (o 2,3%) wpłynęły lepsze niż w grudniu ub. r. wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak: niewyspecjalizowane (wzrost o 11,9%); żywność (wzrost o 11,4%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (wzrost o 6,9%) oraz półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 3,0%). W ujęciu miesięcznym spadła natomiast sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 35,8%); agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 17,2%); narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 15,1%) oraz wyrobów tytoniowych (o 6,9%).

Sprzedaż hurtowa w ujęciu rocznym wzrosła w styczniu we wszystkich grupach. Największe wzrosty odnotowano w grupach: niewyspecjalizowane (o 53,2%) oraz półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 51,0%). Na dalszych miejscach pod względem rocznej dynamiki wzrostu znalazły się: kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (wzrost sprzedaży o 38,2%); sprzedaż realizowana na zlecenie (wzrost o 36,5%); agd, rtv, artykuły użytku domowego (wzrost o 30,1%); żywność (wzrost o 24,0%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 20,7%); wyroby tytoniowe (wzrost o 9,0%) oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 4,3%).

Styczniowe dane pokazują wzrost poziomu nowych zamówień w przemyśle w ujęciu rocznym o 35,9% (w grudniu były o 51,6% wyższe r/r). Poziom zamówień eksportowych było o 33,3% wyższy niż przed rokiem (w grudniu ubiegłego roku zamówienia eksportowe wzrosły o 47,6% r/r).

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.