Handel hurtowy w styczniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

23.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu 2023 roku

Handel hurtowy w styczniu 2023 roku

Sprzedaż hurtowa spadła o 20,3% w stosunku do grudnia ub.r. i jednocześnie była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku (w styczniu ub.r. zanotowano wzrost o 30,5% r/r).

Wynik ten okazał się znacznie gorszy od prognoz KIG. Patrząc na dane roczne warto mieć na uwadze efekt wysokiej bazy – we wszystkich miesiącach ubiegłego roku notowano wzrosty sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym na poziomie powyżej 30%. Jeśli chodzi o dane miesięczne, to – chociaż spadki sprzedaży na początku roku są normalnym zjawiskiem – zaskakująca jest głębokość styczniowej korekty. Być może wynika ona z pewnych przesunięć czasowych w uzupełnianiu zapasów i fakturowania transakcji albo np. z wyhamowania tendencji do budowania zapasów w związku z oczekiwanym wzrostem cen. Dane z lutego powinny pokazać, czy była to jednorazowa korekta, czy może zwiastun poważniejszych problemów w gospodarce.

Ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym był konsekwencją znacznie gorszych niż miesiąc wcześniej wyników handlu w większości grup. Największe spadki zanotowano w sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 37,7%); półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 33,9%); narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 33,8%). Sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego spadła o 28,0%; sprzedaż w grupie niewyspecjalizowane spadła o 15,3%; sprzedaż realizowana na zlecenie o 12,2% a sprzedaż żywności o 8,6%. W stosunku do grudnia ub. r. wzrosła sprzedaż wyrobów tytoniowych (o 11,0%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 0,8%).

W porównaniu ze styczniem 2022 roku sprzedaż hurtowa wzrosła w przypadku: wyrobów tytoniowych (o 31,6%); żywności (o 24,6%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 9,6%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 2,7%). Spadła natomiast sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 12,3%); sprzedaż niewyspecjalizowana (o 12,3%); sprzedaż agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 10,4%); sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 4,2%) oraz sprzedaż realizowana na zlecenie (o 2,6%).

Bardziej pozytywne są dane GUS o nowych zamówieniach w przemyśle, które pokazują w styczniu wzrost o 15,4% r/r (w grudniu zamówienia spadły o 7,9%). Poziom zamówień eksportowych wzrósł o 33,8%. r/r (w grudniu notowany był spadek o 6,5%).


Sprawdź także >>> handel hurtowy w grudniu

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.