Handel hurtowy w styczniu 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

23.02.2024

Sprzedaż okazała się o 1,3% niższa niż w grudniu ub.r. i o 7% niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku

handel hurtowy

Handel hurtowy w styczniu 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu br. Sprzedaż okazała się o 1,3% niższa niż w grudniu ub.r. i o 7% niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Spadek sprzedaży hurtowej  na przełomie roku jest typowym zjawiskiem – większa aktywność w handlu hurtowym zaczyna być zazwyczaj widoczna w lutym. Dane w ujęciu rocznym są zbliżone do prognoz KIG.

Szczegółowe dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadek sprzedaży hurtowej w grupach:

  • napoje alkoholowe i bezalkoholowe (spadek o 37,3%); realizowana na zlecenie (spadek o 32,3%);
  • narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (spadek o 25,4%);
  • wyroby tytoniowe (spadek o 4,2%);
  • żywność (spadek o 4,1%);
  • agd, rtv, artykuły użytku domowego (spadek o 3,2%).

W stosunku do grudnia ub.r. wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa

  • półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 14,7%);
  • kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 3,7%);
  • niewyspecjalizowanych (o 1,2%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują spadki w następujących grupach: sprzedaż realizowana na zlecenie (o 29,0%); półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 21,1%); niewyspecjalizowane (o 9,7%); żywność (o 4,7%); wyroby tytoniowe (o 4,5%). Wzrosty sprzedaży hurtowej w ujęciu rocznym zaobserwowano natomiast w przypadku: agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 17,2%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 4,7%); narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 2,6%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (wzrost o 1,2%).

W styczniu 2024 roku nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 15,0% (w grudniu ub.r. notowano spadek o 10,6% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 19,6% niższy niż rok wcześniej (w grudniu ub.r. zamówienia eksportowe spadły o 13,0% r/r). Warto jednak przypomnieć, że styczeń ubiegłego roku był pod względem wzrostu zamówień eksportowych wyjątkowo udany – zanotowano wtedy wzrost o 33,8% r/r.

 

handel hurtowy


Pobierz notatkę >>> Handel hurtowy w styczniu 2024

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.