Handel hurtowy we wrześniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

24.10.2023

W ujęciu miesięcznym – notowany wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

handel hurtowy

Handel hurtowy we wrześniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu 2023 roku. Sprzedaż okazała się o 5,5% wyższa niż w sierpniu br. i o 22,7% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Warto wspomnieć, że wyniki w ujęciu rocznym wciąż znajdują się w echu wysokiej bazy z ub. roku (we wrześniu 2022 roku notowano wzrost sprzedaży hurtowej r/r o 38,2%).

Wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup. W stosunku do sierpnia br. wzrosła sprzedaż: narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń, dodatkowego wyposażenia (o 19,2%); agd, rtv, artykułów użytku domowego (o 13,5%); niewyspecjalizowana (o 9,5%); realizowana na zlecenie (o 8,0%); kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 7,6%); półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 2,9%); żywności (o 1,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca spadła sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 10,9%) oraz wyrobów tytoniowych (o 9,0%).

W ujęciu rocznym spadek zamówień o 22,8%

W ujęciu rocznym sprzedaż spadła w kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 49,9%); niewyspecjalizowane (o 20,6%); realizowana na zlecenie (o 16,4%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 14,6%); agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 7,7%); kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 2,2%). W stosunku do września ubiegłego roku wzrosła natomiast sprzedaż: wyrobów tytoniowych (o 12,6%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 7,3%) oraz żywności (o 2,6%).

We wrześniu br., nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 22,8% (w sierpniu notowano spadek o 19,2% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 14,5% niższy niż przed rokiem (w sierpniu zamówienia eksportowe spadły o 15,9% r/r).

 


Pobierz notatkę >>> Handel hurtowy we wrześniu 2023

Sprawdź także >>> Koniunktura gospodarcza w październiku 2023

Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.