Handel hurtowy we wrześniu i nowe zamówienia w przemyśle

23.10.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 13,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sierpniu sprzedaż hurtowa spadła o 6,9% i okazała się wyższa niż przed rokiem jedynie o 0,8%.

Wrześniowy wzrost sprzedaży (o 13,5%) miał typowo sezonowy charakter. Jednak jego skala zaskoczyła, była między innymi wyraźnie wyższa od zanotowanej przed rokiem (8,3%).

Szczególną uwagę zwraca znaczący wzrost sprzedaży w grupach kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (26,9%), sprzedaż realizowana na zlecenie (24,8%), narzędzia technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (17,0%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (16,9%). Znaczące były też wzrosty sprzedaży w grupach handel niewyspecjalizowany (11,2%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (10,8%). W przypadku grupy żywność sprzedaż wzrosła o 2,4%. Spadek odnotowano w dwóch grupach: wyroby tytoniowe (3,3%) oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10,5%).

Wyraźne zwiększenie rocznej dynamiki sprzedaży z 0,8% w sierpniu do 7,5% we wrześniu to przede wszystkim efekt poprawy doskonałej dynamiki sprzedaży w narzędziach technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszynach, urządzeniach i dodatkowym wyposażeniu (z 15,1% do 19,5%), ale również poprawy zanotowanej w przypadku wyrobów tytoniowych (z -0,4% do +11,2%), kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (z 3,7% do 14,3%), handlu niewyspecjalizowanym (z 0,8% do 6,3%). Poprawa miała też miejsce w grupach półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (z -1,6% do +2,5%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (z -2,9% do +0,1%), żywność (z 0,0% do 3,3%), sprzedaż realizowana na zlecenie (z -11,1% do -0,9%).  Zwraca uwagę trudna sytuacja w grupie agd, rtv, artykuły użytku domowego gdzie pogłębił się wcześniejszy regres (z -2,5% do -4,0%).

We wrześniu nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 3,7% wyższe niż przed rokiem (w sierpniu były niższe niż przed rokiem o 5,3%). W przypadku zamówień eksportowych ich poziom okazał się o 0,5% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu był wyższy niż przed rokiem o 0,2%).

 

Kontakt:

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.