Inflacja w czerwcu 2023

14.07.2023

W czerwcu 2023 roku ceny towarów obniżyły się o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca a w ujęciu rocznym wzrosły o 11,4%. W przypadku usług ceny wzrosły o 0,6% w stosunku do notowanych w maju br. i były o 11,7% wyższe niż przed rokiem. W okresie I-VI 2023 roku poziom inflacji wyniósł 15,0% r/r. Opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem, a poziom inflacji okazał się niższy od oczekiwań rynkowych.

W ujęciu miesięcznym ceny ogółem nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dane pokazujące kształtowanie się cen w poszczególnych kategoriach towarów i usług pokazują wzrosty m/m w takich kategoriach jak: rekreacja i kultura (wzrost o 1,1%); restauracje i hotele (wzrost o 0,7%); zdrowie (wzrost o 0,5%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 0,4%); edukacja (wzrost o 0,2%); łączność (wzrost o 0,1%). Ceny użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii oraz w grupie pozostałe nie zmieniły się. W czerwcu obniżyły się natomiast ceny w grupach: odzież i obuwie (spadek o 0,9%); żywność i napoje bezalkoholowe (spadek o 0,3%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (spadek o 0,3%), transport (spadek o 0,3%).

 

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – wyjątkiem jest transport, w którym zanotowano spadek cen r/r o 9,7%. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały r/r o 17,8%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii o 14,6%; restauracje i hotele o 14,4%; edukacja o 13,7%; inne towary i usługi o 13,4%; rekreacja i kultura o 12,4%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 12,4%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 11,0%; zdrowie o 9,9%; łączność o 9,1%; odzież i obuwie o 7,9%.

 

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w czerwcu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym widoczne są m.in. w przypadku cukru (o 58,8%) czy energii cieplnej (o 40,2%).

 

Ostatnie spadki rocznego wskaźnika inflacji mają trzy główne przyczyny. Wchodzimy w echo szczególnie wysokiej (i szybko rosnącej) bazy do porównań sytuacji sprzed roku, korekcie cen na wielu rynkach surowców – zwłaszcza energetycznych, silnej wycenie złotego znacząco obniżającej ceny towarów importowanych i nakładającej na ceny krajowe tzw. importową kotwicę cenową. W kilku kolejnych miesiącach roczny wskaźnik inflacji powinien wyraźnie obniżać się.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.