• A A A

Inflacja w grudniu 2019 r.

15.01.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,8% wyższe w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów okazały się o 0,5% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 2,4% wyższe niż przed rokiem (w listopadzie wzrosły o 0,2% i były o 1,7% wyższe niż przed rokiem). W przypadku usług ceny w grudniu wzrosły o aż 1,5%, w skali roku zaś wzrosły o 6,1% (w listopadzie ceny były stabilne, choć wyższe niż przed rokiem o 5,3%).

Zmiana cen tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się taka sama jak prognozowana i wcześniej prezentowana w tzw. szybkim szacunku inflacji udostępnionym przed dwoma tygodniami. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni 2019 roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu do aż 3,4% zamykających rok. Dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji pozostaje w dopuszczalnym paśmie wahań, choć jak trzeba przyznać do  górnego limitu brakuje mu już niewiele.

W ujęciu miesięcznym najbardziej dyskutowane i odczuwalne były pokaźne wzrosty cen w grupach: transport (3,8%), inne towary i usługi (1,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (1,2%). Jak na pojedynczy miesiąc spore były też wzrosty cen w grupach: rekreacja i kultura (0,5%), łączność (0,4%). Mniejsze podwyżki miały miejsce w  przypadku towarów i usług z grup: zdrowie (0,2%), restauracje i hotele (0,2%), użytkowanie mieszkania (0,1%). Nie zmieniły się ceny w grupie edukacja. Spadek cen miał natomiast miejsce trzech grupach: odzież i obuwie (-0,8%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (-0,1%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-0,1%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (6,9%), restauracje i hotele (5,4%), edukacja (4,6%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: łączność (4,3%), rekreacja i kultura (3,6%), zdrowie (3,2%), inne towary i usługi (3,2%), użytkowanie mieszkania (2,0%), alkohol i tytoń (1,6%). Niewielki wzrost zanotowano w grupie wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,4%). Skalę inflacji spłycał spadek cen jedynie w grupie odzież i obuwie (-1,2%).

Wciąż artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są warzywa, cukier i mięso wieprzowe.

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 6,3% i stomatologiczne – 4,5%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 3,8% a gazet i czasopism 3,0%). Sporo drożała też turystyka zagraniczna 10,4%, a także usługi fryzjerskie 5,7%. Do tego zestawu wypada też dodać koszt wywozu śmieci, który w grudniu był o 32,2% wyższy niż przed rokiem.

Grudniowe zmiany cen – wstępnie komunikowane z początkiem stycznia – były absolutnie zaskakujące dla rynku. Oczekiwano rocznego wskaźnika cen rzędu 2,7%-2,8%. Faktycznie ogłoszone 3,4% było wyraźnie wyższe nawet od najbardziej pesymistycznych prognoz. W dodatku powszechnie oczekuje się, że ze względu na odreagowanie podwyższonych kosztów wytwarzania, ale również ze względu na efekty bazowe – w pierwszych miesiącach roku 2020 inflacja istotnie przyspieszy – nawet w okolice poziomu 4,5%. W dalszej części roku przyjść może pewne uspokojenie, ale i tak średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie nie mniej niż 3,5% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.