Inflacja w grudniu 2020 r.

15.01.2021

Przeciętny poziom cen w grudniu okazał się być niższy niż prognozowany

 

Inflacja w grudniu

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,4% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,0%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i były o 0,9% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług przeciętny poziom cen w grudniu nie zmienił się, a ceny usług w skali roku wzrosły o 6,4%.

Przeciętny poziom cen w grudniu okazał się być niższy niż prognozowany, i nieznacznie wyższy w stosunku do wcześniej publikowanego jako wstępny szacunek inflacji (w danych wstępnych podawano roczny wskaźnik na poziomie 2,3%).

W ujęciu miesięcznym najbardziej widoczne były wzrosty cen w grupie transport (2,1%). Rosły tez ceny w grupach: rekreacja i kultura (0,4%), użytkowanie mieszkania i nośniki energii (0,2%), zdrowie (0,1%), restauracje i hotele (0,1%). Bez zmian przeciętnego poziomu cen obyło się w przypadku grup żywność i napoje bezalkoholowe, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, edukacja. Spadki cen miały miejsce w grupach: odzież i obuwie (-1,5%), łączności (-0,6%), inne towary i usługi (-0,3%), alkohol i tytoń (-0,1%). Uwagę zwracają ponownie ceny żywności. Po kilku miesiącach spadków grudzień przyniósł stabilizację. Koniec roku to zazwyczaj okres silnego wzrostu cen w tej grupie.

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,5%), restauracje i hotele (5,7%), edukacja (5,7%), zdrowie (5,1%), łączność (4,4%), alkohol i tytoń (4,3%). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: rekreacja i kultura (2,9%), inne towary i usługi (2,1%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (1,9%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,8%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach transport (-5,7%) oraz odzież i obuwie (-4,1%).

Spośród towarów i usług, które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku, wypada wymienić: wywóz śmieci (53,2%) i usługi finansowe (47,9%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorie: zdrowie gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie (9,0%) i stomatologiczne (13,4%); rekreacja i kultura gdzie w ujęciu rocznym ceny usług związanych z kulturą wzrosły o 6,9%, a z rekreacją i sportem wrosły o 6,4%. Wzrosły też ceny gazet i czasopism o 8,2%. Ponadto sporo zdrożały opieka społeczna o 12,8%, energia elektryczna o 11,7%, pieczywo o 6,8%, usługi fryzjerskie o 12,8%.

W najbliższych miesiącach roczny wskaźnik cen będzie nadal spadać z obecnych 2,4% nawet poniżej 2,0% w lutym i marcu, kiedy osiągnięte zostanie lokalne minimum rocznego wskaźnika inflacji. Później inflacja przyspieszy.

Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2021 wyniesie około 2,3% wobec 3,4% z roku 2020 i 2,3% z roku 2019.

Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację), sytuacja na rynkach surowców, ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Inflacja w grudniu

 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.