Inflacja w grudniu 2022 ze spadkiem

05.01.2023

Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków

szacunek inflacji

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r.

  • Ceny wzrosły przeciętnie o 0,2% w stosunku do listopada i jednocześnie okazały się wyższe o 16,6% niż w grudniu 2021 roku
    (w listopadzie dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,5%).

Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków. Podobnie było z danymi za listopad.

Zgodnie z danymi GUS:

  • ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4% w stosunku do listopada i były jednocześnie o 21,5% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii okazały się niższe o 3,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 31,2% wyższe niż w grudniu 2021 roku.
  • Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały przeciętnie o 1,6% choć wciąż pozostawały droższe przed rokiem – o 13,5%.

Zwracają uwagę tak ceny nośników energii – po których oczekiwano wzrostów, jak również ceny paliw – gdzie zakładane spadki miały mieć nieco mniejsze rozmiary.

Pełne dane o inflacji w grudniu GUS zaprezentuje 13 stycznia.


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.