Inflacja w kwietniu - 12,3%. Motorem wzrostu - ceny żywności

29.04.2022

Inflacja w kwietniu 2022 – szybki szacunek

inflacja w kwietniu

Inflacja w kwietniu wciąż w górę

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r.

Ceny w stosunku do notowanych w marcu wzrosły przeciętnie o 2,0% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 12,3% (w marcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 11,0%). 

Wskaźnik inflacji okazał się wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.  

  • Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 4,2% wyższe niż w marcu i jednocześnie o 12,7% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii wzrosły o 2,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 27,3% wyższe niż w kwietniu 2021 roku.
  • Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze niż przed miesiącem o 0,8% i droższe o 27,8% w porównaniu do ubiegłego roku.  

W danych za kwiecień widoczny m.in. bardzo wysoki wzrost cen żywności w ujęciu miesięcznym. Wynikać on może m.in. z rosnących cen surowców rolnych. 

Pełniejsze dane o inflacji za kwiecień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 13 maja. 

 

Polecamy także w tym temacie:

 


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.