Inflacja w lipcu 2022 nieznacznie wyższa od mediany oczekiwań rynkowych

12.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2022 roku

inflacja w lipcu 2022

Inflacja w lipcu 2022

  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,5% w stosunku do czerwca i były o 15,6% wyższe niż przed rokiem (w czerwcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 15,5%).
  • W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku ceny przeciętnie wzrosły w ujęciu rocznym o 12,4%.
  • W lipcu 2022 roku towary były przeciętnie o 0,3% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 16,9% droższe niż przed rokiem. W usługach ceny wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 1,2%, a w ujęciu rocznym o 11,7%.

Wskaźnik inflacji okazał się nieznacznie wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i wcześniejszych danych zaprezentowanymi w tzw. szybkim szacunku z końca lipca.


Ceny w ujęciu miesięcznym w lipcu wzrosły w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Najwyższy wzrost cen widoczny jest w grupach: rekreacja i kultura (o 1,8%) restauracje i hotele (o 1,3%) oraz użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 1,3%). Wzrosty cen notowano również w przypadku grup: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 0,8%, żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 0,6%, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 0,5%, inne towary i usługi – wzrost o 0,4%, zdrowie – wzrost o 0,2%, edukacja – wzrost o 0,1%. Spadek cen odnotowano w dwóch grupach: transport – o 1,4% oraz odzież  i obuwie – o 2,2%.

We wszystkich grupach zanotowano wzrost cen w ujęciu rocznym. Najwyższa inflacja widoczna jest w grupach, na które mocno wpływa trudna sytuacja na rynku surowców energetycznych. Ceny w transporcie wzrosły r/r o 27,7%, a ceny za użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii o 25,3%. W stosunku do lipca ub. roku wzrosły również ceny w grupach: restauracje i hotele (o 16,4%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 15,3%), rekreacja i kultura (o 11,3%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 10,2%), inne towary i usługi (o 8,8%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 7,7%), zdrowie (o 7,2%), edukacja (o 6,8%), łączność (o 5,1%) oraz odzież i obuwie (o 4,7%).

Szczegółowe dane na temat kształtowania się poziomu cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że w stosunku do ubiegłego roku najbardziej wzrosły ceny opału (o 131,2%). Gwałtownie rosną ceny innych nośników energii i paliw, dla przykładu: ceny gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 41,1% a ceny gazu o 44,9%. Grupą notującą bardzo wysokie wzrosty cen pozostają również niektóre artykuły żywnościowe. W stosunku do lipca 2021 r. mięso wołowe było droższe o 32,8%, mąka o 38,9%, tłuszcze roślinne o 46,1% a cukier o 47,6%.

Na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy inflację może podbijać nowy zestaw cenników wyrobów przemysłowych (jaki pojawi się we wrześniu), skala styczniowych podwyżek cen związanych z mieszkaniem (w tym czynsze i energia), ale również oczekiwane zniesienie działania tarcz antyinflacyjnych (może być to operacja jednorazowa, a może być też rozłożona w czasie).

Tonować inflację mogą natomiast zmniejszenie dynamiki cen surowców (będzie ona niższa niż niedawno), ale również potencjalne wzmocnienie złotego – jakie może nastąpić na przełomie tego i następnego roku.


Polecamy także:


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.