Inflacja w listopadzie 2020

15.12.2020

W listopadzie ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,0%.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,0% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,1%). Ceny towarów okazały się o 0,1% niższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,3% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w listopadzie wzrosły o 0,5%, w skali roku zaś wzrosły o 7,8%.

Przeciętny poziom cen w listopadzie okazał się być zgodny z prognozowanym oraz minimalnie wyższy w stosunku do wcześniej publikowanego jako wstępny szacunek inflacji (w danych wstępnych podawano miesięczny wskaźnik na poziomie 0,0%).

W ujęciu miesięcznym najbardziej widoczne były wzrosty cen w grupach: łączności (1,0%), restauracje i hotele (1,0%), inne towary i usługi (0,5%). Rosły tez ceny w grupach użytkowanie mieszkania i nośniki energii (0,2%), edukacja (0,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,1%), rekreacja i kultura (0,1%), zdrowie (0,1%). Bez zmian przeciętnego poziomu cen obyło się w przypadku grupy alkohol i tytoń. Spadki cen miały miejsce w grupach: odzież i obuwie (-1,2%), transport (-0,2%), żywność i napoje bezalkoholowe (-0,1%). Uwagę zwraca ponowny spadek cen żywności. Jesień to zazwyczaj okres silnego wzrostu cen w tej grupie, tymczasem ceny spadały tu szósty miesiąc z rzędu.

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,4%), restauracje i hotele (5,8%), edukacja (5,7%), łączność (5,5%), zdrowie (5,2%), alkohol i tytoń (4,3%). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: inne towary i usługi (3,7%), rekreacja i kultura (3,0%), żywność i napoje bezalkoholowe (2,0%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (1,8%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach transport (-4,4%) oraz odzież i obuwie (-3,4%).

Spośród towarów i usług, które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku, wypada wymienić: wywóz śmieci (53,5%) i usługi finansowe (43,9%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorie: zdrowie gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie (8,9%) i stomatologiczne (13,3%); rekreacja i kultura gdzie w ujęciu rocznym ceny usług związanych z kulturą wzrosły o 8,4%, a z rekreacją i sportem wrosły o 6,8%. Wzrosły też ceny gazet i czasopism o 5,8%. Ponadto sporo zdrożały opieka społeczna o 12,8%, energia elektryczna o 11,7%,  pieczywo o 7,0%, usługi fryzjerskie o 13,0%.

Od najbliższego miesiąca roczny wskaźnik cen będzie istotnie spadać z obecnych 3,0% do około 2,5% w grudniu i poniżej 2,0% w lutym i marcu, kiedy osiągnięte zostanie lokalne minimum rocznego wskaźnika inflacji. Później inflacja przyspieszy.

Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2021 wyniesie około 2,3% wobec 3,4% z roku 2020 i 2,3% z roku 2019.

Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji silnego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację coraz słabiej zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Inflacja w listopadzie 2020 - wykres

 

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.