Inflacja w listopadzie 2021

15.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r.

szacunek inflacji

Inflacja w listopadzie: ceny przeciętnie okazały się o 1,0% wyższe niż w październiku  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 7,8% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 6,8%).
Szybki szacunek inflacji z końca listopada pokazywał wzrost cen o 7,7% r/r i 1,0% w stosunku do września. Wskaźnik inflacji jest wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w większości kategorii produktów i usług. Największe wzrosty zanotowano w przypadku użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 1,8%) oraz transportu (o 1,7%). W stosunku do października wzrosły również ceny w kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,3%), restauracje i hotele (o 1,1%), rekreacja i kultura (o 0,7%), inne towary i usługi (o 0,6%), wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,2%) oraz edukacja (o 0,1%). W przypadku zdrowia oraz odzieży i obuwia ceny kształtowały się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Spadek zanotowały ceny w łączności (o 0,3%).

W stosunku do listopada ubiegłego roku ceny wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku transportu (o 24,1%) oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 10,7%). Wzrosty cen w pozostałych kategoriach wyglądały następująco: restauracje i hotele (wzrost o 7,6%), żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 6,4%), rekreacja i kultura (wzrost o 5,7%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 5,4%), łączność (wzrost o 4,7%), edukacja (wzrost o 4,4%), inne towary i usługi (wzrost o 2,6%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 2,2%) oraz odzież i obuwie (wzrost o 1,9%).

GUS opublikował również szczegółowe dane pokazujące kształtowanie się cen w poszczególnych grupach towarów i usług. W ujęciu rocznym największe wzrosty cen zanotowano m.in. w przypadku paliw do prywatnych środków transportu a w szczególności gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu, za które trzeba zapłacić o 53,2% więcej niż przed rokiem. Wysoki wzrost widoczny jest również m.in. w kosztach użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii. Przykładowo, ceny opału wzrosły r/r o 37,4%, gazu o 17,5% a wywozu śmieci o 16,7%. Konsumenci coraz mocniej odczuwają również wzrost cen żywności. Mięso drobiowe jest o 23,7% droższe niż przed rokiem, tłuszcze roślinne o 21,7%, cukier o 19,4%, mięso wołowe o 14,2% a pieczywo o 12,4%.

Przyczynami wzrostu inflacji konsumenckiej wciąż pozostają wysokie ceny paliw oraz nośników energii a także niska wycena złotego. Poziom cen może być również efektem wyższych kosztów przedsiębiorców związanych np. z pozyskiwaniem surowców, gospodarką odpadami, dostawą wody czy rosnącymi kosztami prowadzenia działalności). W przypadku niektórych artykułów spożywczych (jak np. oleje) poziom cen może być związany z sytuacją na rynkach międzynarodowych.

 

Zobacz inne analizy makro

Inflacja w listopadzie

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.