Inflacja w listopadzie 2023. Finalne dane GUS

15.12.2023

Inflacja w listopadzie 2023 – zbliżona do mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

inflacja

Inflacja w listopadzie 2023 na poziomie 6,6%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do października br. o 0,7% i jednocześnie były o 6,6% wyższe niż przed rokiem.  

W listopadzie ceny towarów wzrosły o 1,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 5,9%. Ceny usług spadły w stosunku do października br. o 0,1% i były o 8,6% wyższe niż przed rokiem. 

W okresie I-XI 2023 roku poziom inflacji wyniósł 11,9% r/r.

Poziom inflacji okazał się zgodny z medianą oczekiwań rynkowych i zbliżony do prognoz KIG. Jest też o 0,1 p.p. wyższy niż podawany wcześniej w tzw. szybkim szacunku (GUS szacował w nim wzrost cen w listopadzie na 6,5%). 

Na ogólny wzrost inflacji w ujęciu miesięcznym wpłynęły wyniki w takich kategoriach jak: transport (wzrost o 5,1%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,9); zdrowie (wzrost o 0,7%); inne towary i usługi (wzrost o 0,4%); restauracje i hotele (wzrost o 0,4%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 0,3%); edukacja (wzrost o 0,1%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 0,1%); odzież i obuwie (wzrost o 0,1%). Spadek cen zanotowano natomiast w kategoriach: łączność (o 0,9%); rekreacja i kultura (o 0,7%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,3%).  

Wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług

W stosunku do listopada 2022 roku ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu, w którym zanotowano spadek cen r/r o 2,2%. Inflacja w pozostałych grupach wyglądała następująco: edukacja – wzrost o 10,4%; restauracje i hotele – wzrost o 10,3%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 9,9%; inne towary i usługi – wzrost o 8,5%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 8,1%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 7,3%; łączność – wzrost o 6,7%; rekreacja i kultura – wzrost o 6,5%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 5,9%; zdrowie – wzrost o 5,5%; odzież i obuwie – wzrost o 4,7%.  

 GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w listopadzie br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największy wzrost cen w stosunku do ubiegłego roku wystąpił w przypadku: energii cieplnej (o 20,6%), z kolei największy spadek zanotował opał (o 25,3%). 

inflacja

Sprawdź także wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja bazowa w październiku


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.