Inflacja w listopadzie na poziomie 17,5%. Prognozowane ponowne wzrosty w styczniu i lutym 2023

15.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2022 roku

inflacja w lipcu 2022

Inflacja w listopadzie 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2022 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,7% w stosunku do października i były o 17,5% wyższe niż przed rokiem (w październiku dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 17,9%). W okresie I-XI 2022 roku ceny wzrosły o 14,1% r/r. Dane te nieznacznie się różnią od podanych pod koniec listopada w szybkim szacunku, zgodnie z którym inflacja wzrosła r/r o 17,4%.

W listopadzie 2022 roku towary były przeciętnie o 0,7% droższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 18,8% droższe niż przed rokiem. Z kolei ceny usług wzrosły w skali miesiąca przeciętnie o 0,6%, a w ujęciu rocznym o 13,2%.

Poziom inflacji okazał się niższy nie tylko od szacunków KIG i mediany prognoz rynkowych, ale i od najbardziej optymistycznych szacunków.

W stosunku do października ceny wzrosły w niemal wszystkich kategoriach produktów i usług. Najmocniej wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,6%). Ceny w kategoriach „inne towary i usługi” oraz „łączność” wzrosły o 1,3%. Restauracje i hotele były droższe o 1,2% niż przed miesiącem; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego również o 1,2%; zdrowie o 0,6%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 0,5%; rekreacja i kultura o 0,4%; edukacja o 0,2%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii o 0,1%. W stosunku do października br. spadły ceny odzieży i obuwia (o 0,2%) oraz transportu (o 0,8%).

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły we wszystkich kategoriach:

 • Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii były droższe o 26,0% r/r;
 • żywność i napoje bezalkoholowe o 22,3%;
 • restauracje i hotele o 18,6%;
 • transport o 14,4%;
 • rekreacja i kultura o 14,2%;
 • edukacja o 13,6%;
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 13,6%;
 • inne towary i usługi o 12,8%;
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 10,3%;
 • zdrowie o 9,1%;
 • odzież i obuwie o 6,8% ;
 • łączność o 5,0%.

Szczegółowe dane na temat cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że w stosunku do listopada ubiegłego roku najmocniej drożejącym produktem był opał (wzrost o 109,1%). Znacząco droższe niż przed rokiem pozostają również niektóre paliwa (w tym olej napędowy którego ceny są wyższe r/r o 31,2%) oraz artykuły spożywcze (w tym np. cukier  – wzrost o 92,6% czy mąka – wzrost o 42,2%).

Listopadowe dane pokazują korektę po serii wcześniejszych pokaźnych wzrostów rocznego wskaźnika inflacji.

Styczeń i luty 2023 roku mogą przynieść ponowne przyspieszenie inflacji (będzie to wynikać m.in. z corocznych zmian cenników oraz efektu niskiej bazy z lutego br., kiedy mocno widoczny stał się wpływ tarcz antyinflacyjnych).


Polecamy także:

 • Bilans płatniczy we wrześniu
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022

 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.